شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

وبهمن | سهام - بورس
سرمایه‌گذاری‌ها ( زیر گروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,050 4.95
قیمت پایانی: 18,990 0.00

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,050 پایانی 18,990 0.00
بیشترین 18,050 کمترین 18,050
حجم 10,742 دفعات 14
حد قیمت 18,050 - 19,930 ارزش 193.893 میلیون
حجم مبنا 2.501 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار -
10,742 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
10,742 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش18,050 تعداد15.824 میلیون دستور858
دستور0 تعداد- خرید- فروش18,100 تعداد8,521 دستور5
دستور0 تعداد- خرید- فروش18,500 تعداد8,184 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش18,640 تعداد39,110 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش18,870 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 640
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 496
سود نقدی 200
درصد توزیع 40.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.74 % رتبه 149
6 ماهه 214.08 % رتبه 206
9 ماهه 319.36 % رتبه 222
1 ساله 420.05 % رتبه 243
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
52.223 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.97

P/B

% 16.45

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 18,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,742 دفعات : 14
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 18,990 درصد تغییر : 0.05 حجم : 30,828 دفعات : 41
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 19,000 درصد تغییر : 4.95 حجم : 3.19 میلیون دفعات : 138
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 19,990 درصد تغییر : 4.13 حجم : 13.582 میلیون دفعات : 2,495
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 20,850 درصد تغییر : 3.52 حجم : 1.611 میلیون دفعات : 377
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 21,610 درصد تغییر : 0.14 حجم : 73,271 دفعات : 60
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 21,640 درصد تغییر : 0.09 حجم : 37,648 دفعات : 24
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 21,660 درصد تغییر : 0.41 حجم : 181,552 دفعات : 109
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 21,750 درصد تغییر : 0.41 حجم : 190,589 دفعات : 79
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 21,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,542 دفعات : 10
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 21,840 درصد تغییر : 0.05 حجم : 19,961 دفعات : 21
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 21,850 درصد تغییر : 0.27 حجم : 129,230 دفعات : 70
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 21,910 درصد تغییر : 1.08 حجم : 496,458 دفعات : 117
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 22,150 درصد تغییر : 0.00 حجم : 65,419 دفعات : 48
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 22,150 درصد تغییر : 0.14 حجم : 65,419 دفعات : 48
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 5.00 666 حجم : 1.377 میلیون ارزش بازار : 6.63 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی