شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

خدمات بازنشستگی4 | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,230 23.00
قیمت پایانی: 1,230 23.00

آخرین معامله

1395/10/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,230 پایانی 1,230 230.00
بیشترین 1,230 کمترین 1,230
حجم 990 میلیون دفعات 3
حد قیمت 950 - 1,050 ارزش 1.218 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1395/10/5
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 990 میلیون
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 990 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1395/10/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.218 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1395/10/5 1,230 0.00 990 میلیون 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 102.00 4,310 2.249 میلیون 28.811 هزار میلیارد 12:27
وتوصا 290.00 6,106 5.43 میلیون 16.096 هزار میلیارد 12:29
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 18.00 2,447 122.648 میلیون 30.263 هزار میلیارد 12:29
وسکاب 26.00 2,720 37.234 میلیون 16.434 هزار میلیارد 12:39
وبیمه 229.00 4,370 28.117 میلیون 8.878 هزار میلیارد 12:39
پردیس 45.00 3,572 53.342 میلیون 4.694 هزار میلیارد 12:30
وتوسم 204.00 4,934 6.524 میلیون 22.086 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 331.00 6,302 1.938 میلیون 17.487 هزار میلیارد 12:26
ونیکی 413.00 9,230 23.632 میلیون 64.477 هزار میلیارد 12:39
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها