شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آلومراد

فمراد | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 65,000 0.56
قیمت پایانی: 65,149 0.80

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 65,999 پایانی 65,149 514.00
بیشترین 66,860 کمترین 63,000
حجم 1.328 میلیون دفعات 2,180
حد قیمت 61,404 - 67,866 ارزش 86.49 میلیارد
حجم مبنا 774.042 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
10 1,290 65,000 65,000 1,000 1
4 6,415 64,512 65,300 26 1
1 94 64,511 65,350 595 1
1 1,000 64,505 65,395 147 3
1 156 64,501 65,396 32 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -8
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -152
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 158.85 % رتبه 353
6 ماهه 179.94 % رتبه 329
9 ماهه 244.32 % رتبه 334
1 ساله 935.65 % رتبه 336
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.227 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 44.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 65,149 0.80 1.328 میلیون 2,180
1399/01/19 64,635 0.63 534,682 1,417
1399/01/18 65,043 1.39 361,354 1,189
1399/01/17 65,960 0.09 467,232 1,545
1399/01/16 65,900 1.86 639,230 1,653
1399/01/11 64,698 1.45 285,431 830
1399/01/10 65,647 1.43 944,324 2,550
1399/01/9 66,597 1.17 1.303 میلیون 3,140
1399/01/6 65,825 4.24 1.685 میلیون 2,807
1399/01/5 68,742 0.44 417,924 1,246
1398/12/29 68,444 0.00 419,935 1,433
1398/12/28 68,444 2.06 419,935 1,433
1398/12/27 67,065 4.47 735,570 856
1398/12/26 70,204 1.97 622,135 1,315
1398/12/25 68,851 2.52 228,826 601
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 974.00 20,470 4.154 میلیون 13.481 هزار میلیارد 12:28
فخاس 121.00 25,250 734.763 226.305 هزار میلیارد 12:29
فسپا 1,174 24,673 4.807 میلیون 16.021 هزار میلیارد 12:29
فخوز 550.00 14,490 11.092 میلیون 277.368 هزار میلیارد 12:29
فملی 277.00 7,700 107.084 میلیون 785.85 هزار میلیارد 12:29
فولاژ 602.00 12,655 9.879 میلیون 75.684 هزار میلیارد 12:29
فجر 1,586 33,322 1.535 میلیون 28.522 هزار میلیارد 12:29
فولاد 242.00 5,083 167.361 میلیون 1059.839 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 535.00 11,270 15.341 میلیون 29.086 هزار میلیارد 12:29
فلوله 1,257 26,411 1.194 میلیون 12.577 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی