شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

ثغرب | سهام - فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,100 0.62
قیمت پایانی: 7,096 0.67

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3.765 میلیون پایانی 7,096 48.00
بیشترین 26.573 میلیارد کمترین 6,789
حجم 3.767 میلیون دفعات 846
حد قیمت 6,787 - 7,501 ارزش 26.582 میلیارد
حجم مبنا 6.799 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
280 تعداد خریدار -
3.767 میلیون حجم خرید -
439 تعداد فروشنده 1
3.767 میلیون حجم فروش 6
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 204 7,135 7,140 3,239 1
1 1,688 7,101 7,142 7,146 2
3 17,384 7,100 7,144 1,340 1
0 - - 6,970 11,351 2
0 - - 6,990 700 1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود -53
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 21
سود نقدی 3
درصد توزیع 14.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 63.68 % رتبه 388
6 ماهه 276.72 % رتبه 407
9 ماهه 288.49 % رتبه 350
1 ساله 400.18 % رتبه 307
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.573 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 29.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 7,144 2.27 4.026 میلیون 837
1399/03/4 7,310 0.00 19.955 میلیون 2,768
1399/03/3 7,310 0.60 19.955 میلیون 2,768
1399/03/1 7,354 0.00 4.937 میلیون 917
1399/02/31 7,354 3.77 4.937 میلیون 917
1399/02/30 7,642 4.04 10.179 میلیون 1,778
1399/02/29 7,964 1.29 12.372 میلیون 2,244
1399/02/28 8,068 3.12 13.15 میلیون 1,883
1399/02/27 8,328 1.97 26.109 میلیون 3,864
1399/02/25 8,167 0.00 16.271 میلیون 1,792
1399/02/24 8,167 4.30 16.271 میلیون 1,792
1399/02/23 7,830 2.42 45.937 میلیون 5,700
1399/02/22 7,645 3.83 5.654 میلیون 567
1399/02/21 7,363 4.57 15.267 میلیون 1,753
1399/02/20 7,041 3.96 6.194 میلیون 885
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 4,602 96,660 423,284 19.002 هزار میلیارد 1399/03/1
ثمسکن 356.00 7,477 8.715 میلیون 40.469 هزار میلیارد 1399/03/7
ثشرق 348.00 8,445 7.214 میلیون 7.375 هزار میلیارد 1399/03/7
ثاخت 344.00 7,243 46.034 میلیون 42.606 هزار میلیارد 1399/03/7
ثاژن 9.00 2,260 588,226 2.524 هزار میلیارد 1398/12/28
وساخت 1,824 38,323 3.548 میلیون 41.29 هزار میلیارد 1399/03/7
ثفارس 894.00 18,775 12.093 میلیون 33.604 هزار میلیارد 1399/03/7
ثنوسا 566.00 10,771 27.161 میلیون 28.365 هزار میلیارد 1399/03/7
ثاباد 933.00 19,605 1.007 میلیون 4.561 هزار میلیارد 1399/03/7
ثشاهد 620.00 16,650 25.37 میلیون 66.791 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی