شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مهندسی‌نصیرماشین‌

خنصیر | سهام - بورس
خودرو و ساخت قطعات ( قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 50,550 5.00
قیمت پایانی: 53,200 0.02

آخرین معامله

11:39
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,092 پایانی 53,200 10.00
بیشترین 156.301 میلیون کمترین 50,550
حجم 3,092 دفعات 4
حد قیمت 50,540 - 55,860 ارزش 156.301 میلیون
حجم مبنا 939,496 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:39
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
3,092 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
3,092 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:39
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش50,550 تعداد3.201 میلیون دستور378
دستور0 تعداد- خرید- فروش50,560 تعداد150 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش50,650 تعداد796 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش50,750 تعداد998 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش52,000 تعداد880 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 176
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 124
سود نقدی 15
درصد توزیع 12.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.42 % رتبه 515
6 ماهه 231.17 % رتبه 494
9 ماهه 260.63 % رتبه 407
1 ساله 779.46 % رتبه 397
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.021 هزار میلیارد

ارزش بازار

31.01

P/B

% 53.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 53,200 درصد تغییر : 0.02 حجم : 3,092 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 53,210 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,284 دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 53,210 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2,621 دفعات : 10
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 53,220 درصد تغییر : 0.37 حجم : 67,946 دفعات : 44
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 53,420 درصد تغییر : 0.56 حجم : 104,232 دفعات : 81
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 53,720 درصد تغییر : 0.19 حجم : 33,531 دفعات : 14
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 53,820 درصد تغییر : 0.06 حجم : 10,683 دفعات : 6
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 53,850 درصد تغییر : 0.22 حجم : 41,084 دفعات : 45
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 53,970 درصد تغییر : 0.24 حجم : 45,762 دفعات : 81
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 54,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 569 دفعات : 3
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 54,100 درصد تغییر : 0.09 حجم : 17,804 دفعات : 11
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 54,150 درصد تغییر : 0.15 حجم : 26,770 دفعات : 14
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 54,230 درصد تغییر : 0.22 حجم : 40,193 دفعات : 38
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 54,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,674 دفعات : 13
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 54,350 درصد تغییر : 0.07 حجم : 12,674 دفعات : 13
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خکاوه آخرین : 11.00 824 حجم : 64.83 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/04/31
نماد : خاور آخرین : 11.00 503 حجم : 24.793 میلیون ارزش بازار : 42.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/4
نماد : خفناور آخرین : 85.00 2,035 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 2.511 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : خکاشا آخرین : - 1,050 حجم : 10 ارزش بازار : 2.625 هزار میلیارد تاریخ : 1395/11/27
نماد : خدیزل آخرین : - 37,339 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 37.079 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : کرمان خودرو آخرین : - 1,000 حجم : 730.968 میلیون ارزش بازار : 5 هزار میلیارد تاریخ : 1396/08/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی