شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

ثاخت | سهام - بورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,030 4.91
قیمت پایانی: 5,060 4.35

آخرین معامله

1399/06/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,150 پایانی 5,060 230.00
بیشترین 5,380 کمترین 5,030
حجم 23.993 میلیون دفعات 3,478
حد قیمت 5,030 - 5,550 ارزش 121.399 میلیارد
حجم مبنا 9.452 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/29
حقیقی حقوقی
1,584 تعداد خریدار 1
23.893 میلیون حجم خرید 100,000
1,466 تعداد فروشنده 1
23.902 میلیون حجم فروش 91,403
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد53,810 خرید5,030 فروش5,030 تعداد9.523 میلیون دستور759
دستور1 تعداد1,340 خرید4,920 فروش5,040 تعداد65,739 دستور12
دستور0 تعداد- خرید- فروش5,050 تعداد69,984 دستور12
دستور10 تعداد119,269 خرید5,160 فروش5,220 تعداد12,683 دستور7
دستور14 تعداد79,835 خرید5,150 فروش5,230 تعداد100,050 دستور4

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود -26
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی -113
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.78 % رتبه 56
6 ماهه 57.41 % رتبه 28
9 ماهه 149.74 % رتبه 36
1 ساله 183.11 % رتبه 37
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.61 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.07

P/B

% 44.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 5,060 درصد تغییر : 4.35 حجم : 23.993 میلیون دفعات : 3,478
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 5,290 درصد تغییر : 2.32 حجم : 74.587 میلیون دفعات : 10,562
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 4.66 حجم : 22.964 میلیون دفعات : 3,041
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 4,940 درصد تغییر : 3.13 حجم : 81.08 میلیون دفعات : 9,433
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 4,790 درصد تغییر : 7.89 حجم : 60.654 میلیون دفعات : 5,639
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 0.19 حجم : 64.839 میلیون دفعات : 10,004
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 5,210 درصد تغییر : 6.80 حجم : 59.41 میلیون دفعات : 8,129
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 5,590 درصد تغییر : 0.53 حجم : 920,199 دفعات : 217
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 5,620 درصد تغییر : 3.27 حجم : 27.222 میلیون دفعات : 3,329
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 5,810 درصد تغییر : 4.75 حجم : 23.879 میلیون دفعات : 2,577
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 6,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.23 میلیون دفعات : 384
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 6,100 درصد تغییر : 1.45 حجم : 2.23 میلیون دفعات : 384
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 6,190 درصد تغییر : 2.21 حجم : 3.355 میلیون دفعات : 578
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 6,330 درصد تغییر : 4.09 حجم : 8.167 میلیون دفعات : 1,274
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 6,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.232 میلیون دفعات : 3,144
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثاژن آخرین : 9.00 2,260 حجم : 588,226 ارزش بازار : 4.236 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : ثشرق آخرین : - 7,280 حجم : 6.486 میلیون ارزش بازار : 6.057 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی