شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

ثاخت | سهام - بورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,304 5.00
قیمت پایانی: 6,276 4.53

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,006 پایانی 6,276 272.00
بیشترین 6,304 کمترین 6,075
حجم 109.363 میلیون دفعات 10,231
حد قیمت 5,704 - 6,304 ارزش 686.354 میلیارد
حجم مبنا 9.558 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
4,732 تعداد خریدار 10
101.143 میلیون حجم خرید 8.22 میلیون
2,188 تعداد فروشنده 3
69.251 میلیون حجم فروش 40.111 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
654 6.773 میلیون 6,304 6,304 1,900 2
17 76,659 6,303 - - 0
4 8,131 6,302 - - 0
2 1,200 6,301 - - 0
21 23,316 6,300 - - 0

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود -34
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی -113
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 174.28 % رتبه 40
6 ماهه 141.03 % رتبه 53
9 ماهه 291.65 % رتبه 71
1 ساله 394.16 % رتبه 77
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
37.656 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 6,004 4.13 214.82 میلیون 19,180
1399/01/17 5,766 4.99 46.71 میلیون 2,575
1399/01/16 5,492 4.99 46.852 میلیون 2,978
1399/01/11 5,231 4.58 104.342 میلیون 6,643
1399/01/10 5,002 4.80 160.25 میلیون 11,826
1399/01/9 4,773 5.02 143.192 میلیون 10,805
1399/01/6 4,545 5.04 74.837 میلیون 6,389
1399/01/5 4,327 4.22 47.441 میلیون 5,187
1398/12/29 4,152 0.00 53.085 میلیون 7,299
1398/12/28 4,152 3.34 53.085 میلیون 7,299
1398/12/27 4,018 4.85 58.129 میلیون 7,081
1398/12/26 4,223 3.23 66.289 میلیون 8,414
1398/12/25 4,091 4.86 78.861 میلیون 6,582
1398/12/24 4,300 4.44 13.905 میلیون 1,940
1398/12/22 4,500 0.00 87.908 میلیون 9,402
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 1,922 40,377 217,776 7.753 هزار میلیارد 12:28
ثمسکن 283.00 5,951 32.238 میلیون 31.823 هزار میلیارد 12:29
ثشرق 286.00 6,017 4.27 میلیون 5.27 هزار میلیارد 12:29
ثاژن 9.00 2,260 588,226 2.524 هزار میلیارد 1398/12/28
وساخت 684.00 24,832 11.242 میلیون 27.251 هزار میلیارد 12:30
ثفارس 501.00 10,536 113.308 میلیون 18.491 هزار میلیارد 12:27
ثنوسا 325.00 6,837 39.879 میلیون 17.692 هزار میلیارد 12:29
ثاباد 701.00 14,738 3.236 میلیون 3.496 هزار میلیارد 12:29
ثشاهد 283.00 5,985 16.053 میلیون 23.775 هزار میلیارد 12:30
ثامان 99.00 15,620 4.118 میلیون 3.412 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی