شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا دیزل‌

خکاوه4 | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 200 73.23
قیمت پایانی: 200 73.23

آخرین معامله

1395/12/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 200 پایانی 200 547.00
بیشترین 200 کمترین 200
حجم 1.495 میلیارد دفعات 6
حد قیمت 200 - 9,999 ارزش 298.996 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1395/12/24
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 4
- حجم خرید 1.495 میلیارد
- تعداد فروشنده 3
- حجم فروش 1.495 میلیارد
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1395/12/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
527.143 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1395/12/24 200 0.00 1.495 میلیارد 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 55.00 2,246 75.844 میلیون 12.652 هزار میلیارد 12:29
خپویش 3,902 81,958 307.167 8.101 هزار میلیارد 12:29
ورنا 65.00 2,315 72.183 میلیون 18.682 هزار میلیارد 12:29
خمحور 207.00 13,600 533.87 5.76 هزار میلیارد 12:34
خاهن 103.00 6,044 15.339 میلیون 16.864 هزار میلیارد 12:29
خریخت 153.00 3,219 4.802 میلیون 5.029 هزار میلیارد 12:28
خلنت 1,010 51,899 538.479 4.605 هزار میلیارد 12:30
خمهر 187.00 3,935 198,846 7.071 هزار میلیارد 1398/10/26
خنصیر 554.00 13,277 4.283 میلیون 2.737 هزار میلیارد 12:29
خکمک 55.00 7,760 4.395 میلیون 2.506 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها