شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

وتوسم | سهام - بورس
سرمایه‌گذاری‌ها ( زیر گروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,420 1.68
قیمت پایانی: 13,070 4.25

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,100 پایانی 13,070 580.00
بیشترین 13,670 کمترین 12,970
حجم 3.276 میلیون دفعات 726
حد قیمت 12,420 - 13,720 ارزش 42.631 میلیارد
حجم مبنا 3.608 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
249 تعداد خریدار 3
1.783 میلیون حجم خرید 1.493 میلیون
321 تعداد فروشنده 2
3.17 میلیون حجم فروش 106,477
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد13,000 خرید13,150 فروش13,150 تعداد2,000 دستور1
دستور2 تعداد13,000 خرید13,090 فروش13,170 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید13,070 فروش13,420 تعداد1,150 دستور2
دستور3 تعداد14,250 خرید13,030 فروش13,480 تعداد202 دستور1
دستور3 تعداد10,100 خرید13,020 فروش13,490 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 1,477
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 993
سود نقدی 925
درصد توزیع 93.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.37 % رتبه 136
6 ماهه 197.65 % رتبه 153
9 ماهه 252.82 % رتبه 181
1 ساله 372.91 % رتبه 189
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.815 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.89

P/B

% 11.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 13,070 درصد تغییر : 4.25 حجم : 3.276 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 13,650 درصد تغییر : 4.48 حجم : 6.78 میلیون دفعات : 1,329
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 14,290 درصد تغییر : 3.10 حجم : 7.082 میلیون دفعات : 1,845
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 13,860 درصد تغییر : 4.92 حجم : 15.674 میلیون دفعات : 1,750
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 13,210 درصد تغییر : 4.43 حجم : 3.631 میلیون دفعات : 632
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 12,650 درصد تغییر : 3.60 حجم : 7.486 میلیون دفعات : 1,200
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 12,210 درصد تغییر : 4.24 حجم : 6.652 میلیون دفعات : 1,125
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 12,750 درصد تغییر : 4.51 حجم : 6.095 میلیون دفعات : 1,283
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 12,200 درصد تغییر : 3.10 حجم : 7.993 میلیون دفعات : 1,844
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 12,590 درصد تغییر : 4.98 حجم : 4.115 میلیون دفعات : 171
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 13,250 درصد تغییر : 2.07 حجم : 1.573 میلیون دفعات : 248
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 13,530 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.632 میلیون دفعات : 1,380
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 13,530 درصد تغییر : 2.35 حجم : 6.12 میلیون دفعات : 1,473
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 13,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.941 میلیون دفعات : 731
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 13,220 درصد تغییر : 4.82 حجم : 3.941 میلیون دفعات : 731
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 5.00 666 حجم : 1.377 میلیون ارزش بازار : 6.63 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی