شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مهرکام‌پارس‌

خمهر | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 15,690 4.95
قیمت پایانی: 15,370 2.81

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19.287 میلیون پایانی 15,370 420.00
بیشترین 296.479 میلیارد کمترین 15,200
حجم 19.287 میلیون دفعات 3,911
حد قیمت 14,610 - 16,130 ارزش 296.479 میلیارد
حجم مبنا 3.344 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,640 تعداد خریدار -
19.287 میلیون حجم خرید -
1,842 تعداد فروشنده 1
19.28 میلیون حجم فروش 7,140
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2232 18.821 میلیون 15,690 15,690 7,310 5
64 248,327 15,680 - - 0
4 5,780 15,670 - - 0
30 74,882 15,660 - - 0
15 15,458 15,650 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -515
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -233
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 142.54 % رتبه 124
6 ماهه 377.77 % رتبه 125
9 ماهه 507.99 % رتبه 121
1 ساله 732.16 % رتبه 108
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.615 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 41.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 15,370 0.00 19.287 میلیون 3,911
1399/04/21 15,370 2.81 19.287 میلیون 3,911
1399/04/19 14,950 0.00 63.796 میلیون 10,640
1399/04/18 14,950 3.60 63.796 میلیون 10,640
1399/04/17 14,430 4.95 4.447 میلیون 935
1399/04/16 13,750 4.96 3.99 میلیون 821
1399/04/15 13,100 2.99 17.393 میلیون 3,338
1399/04/14 12,720 0.70 35.379 میلیون 9,833
1399/04/12 12,810 0.00 22.963 میلیون 5,611
1399/04/11 12,810 4.66 22.963 میلیون 5,611
1399/04/10 12,240 4.71 11.297 میلیون 3,130
1399/04/09 11,690 4.88 27.014 میلیون 4,983
1399/04/08 12,290 3.46 28.291 میلیون 5,663
1399/04/07 12,730 4.86 21.721 میلیون 4,011
1399/04/04 12,140 3.50 23.965 میلیون 5,678
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 1,220 25,640 7.71 میلیون 141.786 هزار میلیارد 12:30
خپویش 6,530 137,210 8,667 13.083 هزار میلیارد 12:20
ورنا 760.00 15,960 8.133 میلیون 127.042 هزار میلیارد 12:29
خمحور 80.00 38,000 2.39 میلیون 16.619 هزار میلیارد 12:30
خاهن 1,700 44,980 8.635 میلیون 124.092 هزار میلیارد 12:29
خریخت 430.00 9,060 4.376 میلیون 13.982 هزار میلیارد 12:29
خلنت 5,480 115,120 390,640 10.076 هزار میلیارد 12:29
خنصیر 2,140 45,010 1.469 میلیون 9.325 هزار میلیارد 12:29
خکمک 1,960 41,210 1.262 میلیون 13.187 هزار میلیارد 12:26
ختراک 2,720 27,900 155 14.176 هزار میلیارد 10:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی