شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

واحیا | سهام - پایه فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( سایر واسطه های مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 231,889 3.00
قیمت پایانی: 237,098 0.82

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 231,889 پایانی 237,098 1,962.00
بیشترین 231,889 کمترین 231,889
حجم 109,455 دفعات 98
حد قیمت 150,588 - 159,902 ارزش 25.381 میلیارد
حجم مبنا 400,000 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
86 تعداد خریدار 1
89,455 حجم خرید 20,000
7 تعداد فروشنده -
109,455 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد206 خرید150,588 فروش150,588 تعداد1.089 میلیون دستور122
دستور1 تعداد500 خرید100,624 فروش150,998 تعداد6,000 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید98,336 فروش151,100 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد219 خرید227,000 فروش237,000 تعداد4,685 دستور3
دستور1 تعداد100 خرید222,212 فروش237,549 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/03/31
پیش بینی سود 5
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/03/31
سود واقعی 3,833
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 31.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.29 % رتبه 111
6 ماهه 175.27 % رتبه 140
9 ماهه 419.38 % رتبه 157
1 ساله 460.41 % رتبه 169
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
262.136 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 237,098 درصد تغییر : 0.82 حجم : 109,455 دفعات : 98
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 239,060 درصد تغییر : 2.92 حجم : 475,591 دفعات : 493
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 246,254 درصد تغییر : 4.36 حجم : 8.908 میلیون دفعات : 2,828
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 235,956 درصد تغییر : 3.00 حجم : 1.149 میلیون دفعات : 556
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 229,084 درصد تغییر : 3.00 حجم : 745,092 دفعات : 338
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 222,412 درصد تغییر : 2.74 حجم : 1.129 میلیون دفعات : 764
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 216,489 درصد تغییر : 2.84 حجم : 2.834 میلیون دفعات : 716
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 222,819 درصد تغییر : 2.63 حجم : 2.474 میلیون دفعات : 1,127
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 217,104 درصد تغییر : 2.85 حجم : 2.678 میلیون دفعات : 1,228
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 223,471 درصد تغییر : 0.41 حجم : 54,380 دفعات : 41
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 224,386 درصد تغییر : 1.11 حجم : 148,311 دفعات : 144
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 226,909 درصد تغییر : 2.98 حجم : 4.267 میلیون دفعات : 1,119
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 220,352 درصد تغییر : 3.00 حجم : 2.32 میلیون دفعات : 749
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 213,943 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.625 میلیون دفعات : 1,010
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 213,943 درصد تغییر : 2.94 حجم : 1.625 میلیون دفعات : 1,010
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 10,860 حجم : 27.707 میلیون ارزش بازار : 13.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : وخاور آخرین : - 10,900 حجم : 19.189 میلیون ارزش بازار : 51.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 25,140 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 984.147 میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی