شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بهنوش‌ ایران‌

غبهنوش | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید جو و مااشعیر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 86,217 5.00
قیمت پایانی: 83,652 1.88

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 86,217 پایانی 83,652 1,540.00
بیشترین 86,217 کمترین 86,217
حجم 246,232 دفعات 106
حد قیمت 78,007 - 86,217 ارزش 21.229 میلیارد
حجم مبنا 656,314 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
14 تعداد خریدار 1
196,232 حجم خرید 50,000
85 تعداد فروشنده 1
46,232 حجم فروش 200,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
448 1.154 میلیون 86,217 - - 0
1 249 86,216 - - 0
2 118 86,214 - - 0
1 115 86,205 - - 0
2 1,173 86,000 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 596
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 348
سود نقدی 330
درصد توزیع 94.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 144.57 % رتبه 443
6 ماهه 228.7 % رتبه 474
9 ماهه 419.42 % رتبه 457
1 ساله 688.34 % رتبه 449
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.115 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 6.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 83,652 0.00 246,232 106
1399/03/13 83,652 1.88 246,232 106
1399/03/12 82,112 2.38 312,468 91
1399/03/11 80,203 2.82 369,716 220
1399/03/10 78,006 2.39 314,038 210
1399/03/8 76,183 0.00 559,573 471
1399/03/7 76,183 3.78 559,573 471
1399/03/6 73,407 4.94 1.305 میلیون 943
1399/03/4 69,955 0.00 514,796 366
1399/03/3 69,955 3.48 514,796 366
1399/03/1 67,602 0.00 1.075 میلیون 505
1399/02/31 67,602 5.00 1.075 میلیون 505
1399/02/30 64,384 1.79 270,609 149
1399/02/29 63,253 2.82 427,443 358
1399/02/28 61,516 3.24 956,253 938
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,741 109,090 36,084 6.861 هزار میلیارد 1399/03/14
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 5,794 122,254 388,973 11.583 هزار میلیارد 1399/03/14
وبشهر 1,039 21,825 3.302 میلیون 180.056 هزار میلیارد 1399/03/14
غپینو 229.00 13,099 54.301 میلیون 87.23 هزار میلیارد 1399/03/14
غشهد 434.00 14,490 18.798 میلیون 12.08 هزار میلیارد 1399/03/14
غگل 268.00 7,700 99.46 میلیون 46.882 هزار میلیارد 1399/03/14
غالبر 355.00 20,471 3.042 میلیون 7.215 هزار میلیارد 1399/03/14
غسالم 227.00 11,648 123.173 میلیون 52.561 هزار میلیارد 1399/03/14
غگرجی 689.00 43,950 3.742 میلیون 13.13 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی