شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک خاورمیانه

وخاور | سهام - پایه فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,900 0.00
قیمت پایانی: 12,911 0.00

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18.705 میلیون پایانی 12,911 0.00
بیشترین 201.431 میلیارد کمترین 10,660
حجم 19.189 میلیون دفعات 3,100
حد قیمت 12,480 - 13,792 ارزش 247.75 میلیارد
حجم مبنا 6 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد27,181 خرید12,850 فروش12,850 تعداد17,936 دستور7
دستور4 تعداد1,821 خرید12,778 فروش12,880 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید12,770 فروش12,890 تعداد1,880 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید10,730 فروش10,950 تعداد103,524 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید10,710 فروش10,970 تعداد100,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 137
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 865
سود نقدی 200
درصد توزیع 23.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.34 % رتبه 150
6 ماهه 144.11 % رتبه 148
9 ماهه 284.09 % رتبه 145
1 ساله 379.41 % رتبه 152
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
161.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.82

P/B

% 92.18

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 12,911 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19.189 میلیون دفعات : 3,100
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 10,860 حجم : 27.707 میلیون ارزش بازار : 13.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 25,140 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 984.147 میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی