شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

شاملا | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 78,500 3.84
قیمت پایانی: 76,056 0.61

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 72,000 پایانی 76,056 460.00
بیشترین 79,375 کمترین 72,000
حجم 243,710 دفعات 351
حد قیمت 71,817 - 79,375 ارزش 18.703 میلیارد
حجم مبنا 607,002 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
116 تعداد خریدار 2
220,560 حجم خرید 23,150
195 تعداد فروشنده 1
193,710 حجم فروش 50,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 70 78,002 78,600 25,538 2
3 15,195 78,000 79,000 2,328 3
1 300 77,800 79,017 5 1
0 - - 75,600 752 2
0 - - 75,700 599 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 4,296
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 4,296
سود نقدی 4,000
درصد توزیع 93.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 76.86 % رتبه 364
6 ماهه 113.55 % رتبه 379
9 ماهه 148.42 % رتبه 364
1 ساله 303.13 % رتبه 374
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.75 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 75,596 4.99 1.653 میلیون 776
1399/03/4 79,565 0.00 688,203 760
1399/03/3 79,565 3.41 688,203 760
1399/03/1 82,372 0.00 1.641 میلیون 1,116
1399/02/31 82,372 4.52 1.641 میلیون 1,116
1399/02/30 86,273 0.37 1.419 میلیون 1,059
1399/02/29 85,956 4.43 1.682 میلیون 1,034
1399/02/28 82,310 4.21 1.082 میلیون 711
1399/02/27 78,982 15.16 2.931 میلیون 1,780
1399/02/22 93,096 0.00 1.878 میلیون 1,718
1399/02/21 93,096 4.89 1.878 میلیون 1,718
1399/02/20 88,759 4.93 1.207 میلیون 974
1399/02/18 84,586 0.00 1.395 میلیون 1,211
1399/02/17 84,586 2.49 1.395 میلیون 1,211
1399/02/16 82,533 4.59 2.139 میلیون 2,121
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 670.00 24,990 4.322 میلیون 194.27 هزار میلیارد 1399/03/7
شپاکسا 1,044 34,999 1.995 میلیون 36.934 هزار میلیارد 1399/03/7
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شپدیس 2,871 60,301 972,255 353.124 هزار میلیارد 1399/03/7
تاپیکو 408.00 8,575 43.16 میلیون 695.44 هزار میلیارد 1399/03/7
پارسان 745.00 15,645 43.047 میلیون 633.461 هزار میلیارد 1399/03/7
فارس 651.00 14,380 21.999 میلیون 1989.197 هزار میلیارد 1399/03/7
شکربن 232.00 82,900 1.121 میلیون 20.751 هزار میلیارد 1399/03/7
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
شسینا 8,774 184,255 12,957 5.401 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی