شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری مسکن الوند

ثالوند | سهام - فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 11,000 49.15
قیمت پایانی: 11,000 49.15

آخرین معامله

13:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,000 پایانی 11,000 3,625.00
بیشترین 11,000 کمترین 11,000
حجم 16 دفعات 1
حد قیمت 1 - 99,999 ارزش 176 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

13:44
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
16 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
16 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

13:44
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی 1398/06/31
پیش بینی سود 28,812
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 288
سود نقدی 43
درصد توزیع 14.93 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.69 % رتبه 396
6 ماهه 125.27 % رتبه 334
9 ماهه 228.08 % رتبه 304
1 ساله 322.93 % رتبه 378
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 11,000 48.29 66,000 2
1398/10/22 7,418 5.00 1.063 میلیون 167
1398/10/21 7,065 1.99 76,933 23
1398/10/18 6,927 0.04 9.899 میلیون 999
1398/10/17 6,924 0.76 37.702 میلیون 4,046
1398/10/15 6,872 5.00 1.972 میلیون 195
1398/10/14 6,545 4.12 13.391 میلیون 1,012
1398/10/11 6,286 4.99 3.032 میلیون 295
1398/10/10 5,987 4.98 19.759 میلیون 1,241
1398/10/9 5,703 4.99 1.444 میلیون 111
1398/10/8 5,432 4.99 1.16 میلیون 160
1398/10/7 5,174 4.86 4.125 میلیون 577
1398/10/5 4,934 0.00 4.859 میلیون 713
1398/10/4 4,934 1.50 4.859 میلیون 713
1398/10/3 5,009 1.01 2.763 میلیون 539
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 92.00 19,899 2.263 میلیون 4.042 هزار میلیارد 12:29
ثمسکن 119.00 2,516 4.869 میلیون 13.838 هزار میلیارد 12:28
ثشرق 155.00 3,262 12.28 میلیون 2.925 هزار میلیارد 1398/10/28
ثاخت 118.00 2,490 78.101 میلیون 14.886 هزار میلیارد 1398/10/26
ثاژن 9.00 2,260 588,226 1.99 هزار میلیارد 1398/10/28
وساخت 815.00 17,121 12.614 میلیون 18.496 هزار میلیارد 1398/10/26
ثفارس 143.00 3,148 27.751 میلیون 5.616 هزار میلیارد 12:29
ثنوسا 286.00 3,897 55.299 میلیون 10.323 هزار میلیارد 15:51
ثاباد 375.00 7,885 3.564 میلیون 1.891 هزار میلیارد 12:29
ثشاهد 66.00 2,839 25.008 میلیون 11.503 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها