شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیر پاستوریزه پگاه فارس

غفارس | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,235 1.59
قیمت پایانی: 16,062 2.64

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.884 میلیون پایانی 16,062 436.00
بیشترین 46.313 میلیارد کمترین 15,674
حجم 2.895 میلیون دفعات 1,518
حد قیمت 15,674 - 17,322 ارزش 46.5 میلیارد
حجم مبنا 2.82 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
624 تعداد خریدار -
2.895 میلیون حجم خرید -
717 تعداد فروشنده 2
2.836 میلیون حجم فروش 58,685
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 2,350 16,210 16,229 46 1
2 929 16,200 16,230 2,690 1
1 6,000 16,180 16,231 1,144 2
0 - - 16,192 1,972 2
0 - - 16,200 13,709 5

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 98
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 610
سود نقدی 400
درصد توزیع 65.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 100.53 % رتبه 566
6 ماهه 139.26 % رتبه 479
9 ماهه 280.39 % رتبه 447
1 ساله 367.13 % رتبه 416
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.134 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.45

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 16,498 3.17 1.861 میلیون 939
1399/03/4 17,038 0.00 2.205 میلیون 1,152
1399/03/3 17,038 3.91 2.205 میلیون 1,152
1399/03/1 17,731 0.00 2.421 میلیون 1,426
1399/02/31 17,731 4.21 2.421 میلیون 1,426
1399/02/30 18,510 3.64 5.49 میلیون 3,073
1399/02/29 19,209 7.96 5.439 میلیون 2,067
1399/02/25 17,793 0.00 8.208 میلیون 4,456
1399/02/24 17,793 1.41 8.208 میلیون 4,456
1399/02/23 17,545 4.22 6.853 میلیون 2,909
1399/02/22 18,318 3.66 7.616 میلیون 4,298
1399/02/21 19,014 3.13 13.277 میلیون 5,865
1399/02/20 18,437 4.76 6.145 میلیون 2,137
1399/02/18 17,599 0.00 7.72 میلیون 3,672
1399/02/17 17,599 3.03 7.72 میلیون 3,672
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,774 109,722 5,503 6.925 هزار میلیارد 1399/03/7
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 327.00 121,800 50,397 11.379 هزار میلیارد 1399/03/7
وبشهر 865.00 18,177 10.057 میلیون 148.797 هزار میلیارد 1399/03/7
غبهنوش 3,670 77,077 538,302 27.388 هزار میلیارد 1399/03/7
غپینو 681.00 12,957 16.892 میلیون 85.807 هزار میلیارد 1399/03/7
غشهد 825.00 15,688 1.351 میلیون 13.218 هزار میلیارد 1399/03/7
غگل 196.00 7,759 129.37 میلیون 46.656 هزار میلیارد 1399/03/7
غالبر 742.00 18,815 2.184 میلیون 6.642 هزار میلیارد 1399/03/7
غسالم 676.00 12,863 10.436 میلیون 57.678 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی