شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

کخاک | سهام - بورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات معدنی غیرفلزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 50,790 4.80
قیمت پایانی: 49,617 2.38

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 50,888 پایانی 49,617 1,152.00
بیشترین 50,888 کمترین 48,726
حجم 677,469 دفعات 705
حد قیمت 46,042 - 50,888 ارزش 34.129 میلیارد
حجم مبنا 1.124 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
301 تعداد خریدار 2
654,610 حجم خرید 22,859
216 تعداد فروشنده 1
607,469 حجم فروش 70,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,953 50,888 50,888 26,440 4
1 26 50,850 - - 0
1 2,944 50,702 - - 0
1 200 50,701 - - 0
2 1,200 50,610 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 22,179
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,430
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 82.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.13 % رتبه 397
6 ماهه 83.49 % رتبه 389
9 ماهه 133.26 % رتبه 386
1 ساله 300.56 % رتبه 387
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.233 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 49,016 1.14 360,086 423
1399/01/10 48,465 4.44 1.061 میلیون 776
1399/01/9 46,406 4.59 1.762 میلیون 1,033
1399/01/6 44,369 0.11 1.088 میلیون 767
1399/01/5 44,419 0.18 226,299 273
1398/12/29 44,338 0.00 431,196 416
1398/12/28 44,338 0.82 431,196 416
1398/12/27 43,979 0.23 194,236 253
1398/12/26 44,079 0.09 410,799 410
1398/12/25 44,038 1.22 396,280 350
1398/12/24 44,582 1.95 465,232 339
1398/12/22 45,470 0.00 500,514 542
1398/12/21 45,470 0.83 500,514 542
1398/12/20 45,096 0.28 293,804 461
1398/12/19 45,224 3.18 784,484 594
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 862.00 31,390 17.394 میلیون 17.405 هزار میلیارد 1399/01/11
کفپارس 7,685 146,019 2.211 میلیون 14.713 هزار میلیارد 1399/01/11
کسرام 5,950 124,968 490,570 7.498 هزار میلیارد 1399/01/11
کفرا 2,637 55,394 1.564 میلیون 20.001 هزار میلیارد 1399/01/11
کساپا 1,136 23,860 2.204 میلیون 5.466 هزار میلیارد 1399/01/11
کاذر 1,585 33,299 1.551 میلیون 14.908 هزار میلیارد 1399/01/11
کرازی 852.00 17,906 21.309 میلیون 21.086 هزار میلیارد 1399/01/11
کپشیر 1,954 41,041 769,042 5.996 هزار میلیارد 1399/01/11
کگاز 1,964 59,000 5.507 میلیون 26.483 هزار میلیارد 1399/01/11
کهمدا 131.00 24,055 6.206 میلیون 27.76 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی