شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

حپترو | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 34,040 0.96
قیمت پایانی: 33,479 0.71

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,000 پایانی 33,479 238.00
بیشترین 34,977 کمترین 32,650
حجم 1.797 میلیون دفعات 1,934
حد قیمت 32,032 - 35,402 ارزش 60.18 میلیارد
حجم مبنا 1.596 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,000 34,040 34,040 1,310 2
1 7,000 34,012 34,052 297 1
2 407 34,010 34,096 138 1
2 1,707 34,000 34,098 200 1
1 1,000 33,880 34,099 1,061 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 20
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 166
سود نقدی 20
درصد توزیع 12.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.48 % رتبه 298
6 ماهه 34.82 % رتبه 269
9 ماهه 228.82 % رتبه 350
1 ساله 831.96 % رتبه 362
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.695 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 17.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 33,479 0.71 1.797 میلیون 1,934
1399/01/19 33,717 1.79 1.403 میلیون 1,695
1399/01/18 34,330 2.63 1.312 میلیون 1,560
1399/01/17 33,451 3.32 1.213 میلیون 829
1399/01/16 32,375 3.38 1.227 میلیون 1,011
1399/01/11 31,318 0.76 331,945 559
1399/01/10 31,559 1.36 944,470 1,185
1399/01/9 31,137 2.61 768,260 985
1399/01/6 30,345 0.02 873,027 1,259
1399/01/5 30,338 0.54 433,887 754
1398/12/29 30,502 0.00 662,180 1,167
1398/12/28 30,502 1.04 662,180 1,167
1398/12/27 30,821 0.80 330,153 531
1398/12/26 31,068 0.65 604,562 761
1398/12/25 30,866 1.61 523,391 775
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 232.00 15,002 7.124 میلیون 29.835 هزار میلیارد 12:29
حتوکا 433.00 22,570 6.136 میلیون 7.558 هزار میلیارد 12:29
حفارس 271.00 5,710 41.347 میلیون 14.404 هزار میلیارد 12:29
حکشتی 879.00 18,477 20.165 میلیون 302.516 هزار میلیارد 12:29
حپارسا 1,594 33,493 1.342 میلیون 8.277 هزار میلیارد 12:29
حسینا 1,733 36,397 5.078 میلیون 18.156 هزار میلیارد 12:29
حریل 187.00 3,936 82.079 میلیون 12.947 هزار میلیارد 12:29
توریل 868.00 18,236 5.122 میلیون 58.355 هزار میلیارد 1399/01/18
حسیر 15.00 8,900 5.951 میلیون 5.484 هزار میلیارد 12:29
حخزر - 25,159 1.828 میلیون 6.252 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی