شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

حسینا | سهام - فرابورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( زیر گروه حمل و نقل دریایی )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 58,000 5.00
قیمت پایانی: 56,404 2.11

آخرین معامله

10:01
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 56,442 پایانی 56,404 1,165.00
بیشترین 58,000 کمترین 56,441
حجم 410,354 دفعات 176
حد قیمت 52,478 - 58,000 ارزش 23.773 میلیارد
حجم مبنا 948,947 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:01
حقیقی حقوقی
47 تعداد خریدار 3
288,111 حجم خرید 122,243
110 تعداد فروشنده 1
160,354 حجم فروش 250,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:01
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور16 تعداد159,968 خرید58,000 فروش59,861 تعداد269 دستور1
دستور3 تعداد1,200 خرید57,500 فروش- تعداد- دستور0
دستور1 تعداد1,461 خرید57,000 فروش- تعداد- دستور0
دستور2 تعداد400 خرید56,160 فروش57,020 تعداد3,199 دستور1
دستور2 تعداد6,000 خرید56,150 فروش57,035 تعداد104 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 802
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 3,065
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 97.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.36 % رتبه 509
6 ماهه 113.72 % رتبه 484
9 ماهه 128.4 % رتبه 420
1 ساله 133.08 % رتبه 354
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.62 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.66

P/B

% 20.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 55,239 درصد تغییر : 1.65 حجم : 679,871 دفعات : 573
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 54,345 درصد تغییر : 4.68 حجم : 1.672 میلیون دفعات : 568
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 57,011 درصد تغییر : 3.14 حجم : 1.391 میلیون دفعات : 1,617
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 55,276 درصد تغییر : 4.91 حجم : 1.201 میلیون دفعات : 481
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 52,690 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.003 میلیون دفعات : 219
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 50,181 درصد تغییر : 4.40 حجم : 2.644 میلیون دفعات : 685
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 52,493 درصد تغییر : 9.28 حجم : 1.523 میلیون دفعات : 269
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 57,865 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.239 میلیون دفعات : 670
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 57,865 درصد تغییر : 2.14 حجم : 1.239 میلیون دفعات : 670
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 59,133 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.563 میلیون دفعات : 418
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 59,133 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.563 میلیون دفعات : 418
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 56,318 درصد تغییر : 0.99 حجم : 3.901 میلیون دفعات : 276
تاریخ : 1399/06/03 پایانی : 55,767 درصد تغییر : 4.89 حجم : 1.472 میلیون دفعات : 327
تاریخ : 1399/06/02 پایانی : 58,634 درصد تغییر : 4.87 حجم : 2.416 میلیون دفعات : 486
تاریخ : 1399/06/01 پایانی : 61,634 درصد تغییر : 4.33 حجم : 762,833 دفعات : 504
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حخزر آخرین : - 23,864 حجم : 2.949 میلیون ارزش بازار : 8.204 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی