شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

حسینا | سهام - فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,870 1.66
قیمت پایانی: 30,644 0.92

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,990 پایانی 30,644 278.00
بیشترین 31,600 کمترین 29,250
حجم 1.887 میلیون دفعات 1,868
حد قیمت 29,112 - 32,176 ارزش 57.834 میلیارد
حجم مبنا 1.795 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
665 تعداد خریدار 4
1.493 میلیون حجم خرید 394,362
615 تعداد فروشنده -
1.887 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 7,000 29,300 31,500 1,000 1
1 150 28,882 31,777 579 1
1 40 28,848 31,875 3,600 1
3 7,894 30,812 30,870 6,693 2
1 200 30,811 30,871 50,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 16,819
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,147
سود نقدی 2,150
درصد توزیع 100.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.12 % رتبه 299
6 ماهه 17.64 % رتبه 236
9 ماهه 107.66 % رتبه 237
1 ساله 208.77 % رتبه 223
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.183 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.97

P/B

% 15.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 30,547 0.60 1.527 میلیون 1,270
1399/01/10 30,366 4.11 3.942 میلیون 1,710
1399/01/9 29,167 6.34 1.694 میلیون 445
1399/01/6 27,427 2.22 1.313 میلیون 962
1399/01/5 26,831 0.00 721,947 851
1398/12/29 26,832 0.00 1.702 میلیون 1,268
1398/12/28 26,832 1.68 1.702 میلیون 1,268
1398/12/27 26,389 4.77 1.448 میلیون 1,223
1398/12/26 27,711 3.76 1.191 میلیون 1,057
1398/12/25 28,794 0.29 98,533 68
1398/12/24 28,878 1.88 645,615 421
1398/12/22 29,432 0.00 3.213 میلیون 2,035
1398/12/21 29,432 4.79 3.213 میلیون 2,035
1398/12/20 30,912 3.17 878,389 218
1398/12/19 31,925 0.52 157,343 187
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 509.00 14,140 5.715 میلیون 27.38 هزار میلیارد 1399/01/11
حپترو 431.00 31,990 736,720 6.266 هزار میلیارد 1399/01/11
حتوکا 932.00 19,890 6.183 میلیون 6.55 هزار میلیارد 1399/01/11
حفارس 251.00 5,510 29.813 میلیون 13.952 هزار میلیارد 1399/01/11
حکشتی 909.00 17,290 45.869 میلیون 284.73 هزار میلیارد 1399/01/11
حپارسا 1,393 29,254 485,034 7.056 هزار میلیارد 1399/01/11
حریل 46.00 3,818 45.196 میلیون 12.475 هزار میلیارد 1399/01/11
توریل 787.00 16,541 3.904 میلیون 52.931 هزار میلیارد 1399/01/11
حسیر 283.00 8,407 6.53 میلیون 5.027 هزار میلیارد 1399/01/11
حخزر - 23,840 750.45 6.022 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی