شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گلوکوزان‌

غگل4 | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 17,228 62.56
قیمت پایانی: 17,228 62.56

آخرین معامله

1397/10/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,228 پایانی 17,228 6,630.00
بیشترین 17,228 کمترین 17,228
حجم 102.269 میلیون دفعات 1
حد قیمت - - - ارزش 1.762 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/10/4
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 102.269 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 102.269 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/10/4
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
105.208 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/10/4 17,228 0.00 102.269 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 1,293 62,105 110,791 3.647 هزار میلیارد 1399/01/11
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 4,589 96,900 288,606 8.616 هزار میلیارد 1399/01/11
وبشهر 462.00 9,712 9.874 میلیون 80.124 هزار میلیارد 1399/01/11
غبهنوش 2,071 43,508 332,762 15.117 هزار میلیارد 1399/01/11
غپینو 2,059 43,257 14.706 میلیون 53.861 هزار میلیارد 1399/01/11
غشهد 2,299 48,284 5.226 میلیون 9.655 هزار میلیارد 1399/01/11
غگل 348.00 6,616 154.942 میلیون 40.623 هزار میلیارد 1399/01/11
غالبر 877.00 18,434 3.973 میلیون 6.067 هزار میلیارد 1399/01/11
غسالم 6,970 132,431 3.533 میلیون 39.83 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی