شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان کارون

سکارون | سهام - پایه فرابورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,050 1.26
قیمت پایانی: 29,683 2.46

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,520 پایانی 29,683 749.00
بیشترین 30,700 کمترین 29,520
حجم 1 میلیون دفعات 248
حد قیمت 10,571 - 11,223 ارزش 29.686 میلیارد
حجم مبنا 640.472 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
101 تعداد خریدار 1
995,599 حجم خرید 4,500
96 تعداد فروشنده -
1 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 50,000 11,223 11,223 20,000 1
1 3,894 10,992 - - 0
1 715 10,991 - - 0
1 600 29,542 30,435 743 2
1 69 29,541 30,482 302 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -5,279
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -1,003
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 57.65 % رتبه 468
6 ماهه 191.75 % رتبه 515
9 ماهه 278.13 % رتبه 533
1 ساله 430.43 % رتبه 537
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.355 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 4.52

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 29,647 2.58 925,393 195
1399/01/10 30,432 2.46 933,006 613
1399/01/9 31,198 0.07 488,967 417
1399/01/6 31,177 0.54 125,669 170
1399/01/5 31,009 0.79 170,613 85
1398/12/29 30,767 0.00 135,154 38
1398/12/28 30,767 1.03 135,154 38
1398/12/27 30,452 1.10 231,549 79
1398/12/26 30,120 1.38 184,052 26
1398/12/25 29,711 0.10 23,651 30
1398/12/24 29,681 4.05 650,910 254
1398/12/22 28,525 0.00 255,030 93
1398/12/21 28,525 1.04 255,030 93
1398/12/20 28,231 1.65 347,954 177
1398/12/19 27,772 1.45 599,754 275
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی