شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

عمران و توسعه شاهد

ثعمرا | سهام - فرابورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,790 4.01
قیمت پایانی: 3,784 3.84

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,766 پایانی 3,784 140.00
بیشترین 3,826 کمترین 3,701
حجم 16.572 میلیون دفعات 1,135
حد قیمت 3,462 - 3,826 ارزش 62.71 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
360 تعداد خریدار 2
11.94 میلیون حجم خرید 4.632 میلیون
310 تعداد فروشنده 1
13.672 میلیون حجم فروش 2.9 میلیون
1.732 میلیون تغییر مالکیت 1.732 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 20,000 3,733 3,805 12,216 1
1 6,500 3,731 3,818 300 1
1 3,000 3,727 3,820 100 1
1 435 3,725 3,822 520 1
1 27,000 3,720 3,825 49,000 2

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -186
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 87
سود نقدی 80
درصد توزیع 91.95 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.3 % رتبه 173
6 ماهه 22.41 % رتبه 182
9 ماهه 141.21 % رتبه 176
1 ساله 171.53 % رتبه 183
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.919 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 26.5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 3,784 3.84 16.572 میلیون 1,135
1398/10/26 3,644 0.00 14.317 میلیون 1,168
1398/10/25 3,644 0.92 14.317 میلیون 1,168
1398/10/24 3,678 2.90 9.884 میلیون 978
1398/10/23 3,788 3.53 9.167 میلیون 912
1398/10/22 3,659 4.60 20.749 میلیون 1,490
1398/10/21 3,498 1.98 4.9 میلیون 149
1398/10/18 3,430 1.97 2.94 میلیون 121
1398/10/17 3,499 4.69 12.466 میلیون 592
1398/10/15 3,671 5.00 897,506 144
1398/10/14 3,864 4.99 162,193 39
1398/10/11 4,067 2.91 21.356 میلیون 1,736
1398/10/10 3,952 4.12 26.008 میلیون 2,191
1398/10/9 4,122 4.01 17.965 میلیون 1,789
1398/10/8 3,963 3.39 33.87 میلیون 3,086
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 92.00 19,899 2.263 میلیون 4.042 هزار میلیارد 12:29
ثمسکن 119.00 2,516 4.869 میلیون 13.838 هزار میلیارد 12:28
ثشرق 155.00 3,262 12.28 میلیون 2.925 هزار میلیارد 1398/10/28
ثاخت 118.00 2,490 78.101 میلیون 14.886 هزار میلیارد 1398/10/26
ثاژن 9.00 2,260 588,226 1.99 هزار میلیارد 1398/10/28
وساخت 815.00 17,121 12.614 میلیون 18.496 هزار میلیارد 1398/10/26
ثفارس 143.00 3,148 27.751 میلیون 5.616 هزار میلیارد 12:29
ثنوسا 286.00 3,897 55.299 میلیون 10.323 هزار میلیارد 15:51
ثاباد 375.00 7,885 3.564 میلیون 1.891 هزار میلیارد 12:29
ثشاهد 66.00 2,839 25.008 میلیون 11.503 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها