شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

عمران و توسعه شاهد

ثعمرا | سهام - فرابورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,572 5.00
قیمت پایانی: 26,904 0.05

آخرین معامله

09:40
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,572 پایانی 26,904 13.00
بیشترین 25,572 کمترین 25,572
حجم 17,188 دفعات 14
حد قیمت 25,572 - 28,262 ارزش 439.532 میلیون
حجم مبنا 1.767 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:40
حقیقی حقوقی
12 تعداد خریدار -
17,188 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
17,188 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:40
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,572 تعداد65.896 میلیون دستور2172
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,573 تعداد19,169 دستور8
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,574 تعداد280 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش26,837 تعداد3,636 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش26,840 تعداد4,344 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 6
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 105
سود نقدی 100
درصد توزیع 95.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 89.87 % رتبه 440
6 ماهه 337.51 % رتبه 371
9 ماهه 721.62 % رتبه 283
1 ساله 724.01 % رتبه 256
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
34.992 هزار میلیارد

ارزش بازار

21.59

P/B

% 33.18

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 26,917 درصد تغییر : 4.71 حجم : 1.663 میلیون دفعات : 58
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 28,246 درصد تغییر : 0.03 حجم : 9,771 دفعات : 14
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 28,254 درصد تغییر : 0.04 حجم : 13,447 دفعات : 20
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 28,265 درصد تغییر : 0.10 حجم : 34,210 دفعات : 26
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 28,292 درصد تغییر : 0.36 حجم : 124,944 دفعات : 86
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 28,395 درصد تغییر : 0.78 حجم : 268,678 دفعات : 164
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 28,618 درصد تغییر : 0.62 حجم : 214,955 دفعات : 76
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 28,797 درصد تغییر : 0.11 حجم : 40,134 دفعات : 37
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 28,830 درصد تغییر : 0.45 حجم : 156,376 دفعات : 145
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 28,961 درصد تغییر : 0.38 حجم : 128,831 دفعات : 104
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 29,070 درصد تغییر : 0.06 حجم : 20,681 دفعات : 27
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 29,088 درصد تغییر : 0.44 حجم : 33,945 دفعات : 33
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 29,217 درصد تغییر : 0.00 حجم : 326,497 دفعات : 236
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 29,217 درصد تغییر : 1.01 حجم : 326,497 دفعات : 236
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 29,515 درصد تغییر : 4.53 حجم : 1.464 میلیون دفعات : 778
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثاژن آخرین : 9.00 2,260 حجم : 588,226 ارزش بازار : 4.236 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : ثشرق آخرین : - 7,270 حجم : 6.486 میلیون ارزش بازار : 6.057 هزار میلیارد تاریخ : 09:19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی