شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس و خوزستان

سفارس | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,322 5.00
قیمت پایانی: 20,312 4.94

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,322 پایانی 20,312 957.00
بیشترین 20,322 کمترین 20,000
حجم 5.322 میلیون دفعات 1,603
حد قیمت 18,388 - 20,322 ارزش 108.093 میلیارد
حجم مبنا 2.696 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
570 تعداد خریدار 1
5.143 میلیون حجم خرید 179,000
903 تعداد فروشنده 4
5.008 میلیون حجم فروش 314,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
581 3.405 میلیون 20,322 20,322 25,343 9
3 4,000 20,321 20,777 270 1
3 798 20,320 20,790 1,000 1
2 2,938 20,315 20,794 50 1
1 450 20,313 21,180 5,691 1

EPS

سال مالی 1399/02/31
پیش بینی سود 87
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/02/31
سود واقعی 264
سود نقدی 250
درصد توزیع 94.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 102.55 % رتبه 80
6 ماهه 320.28 % رتبه 61
9 ماهه 430.62 % رتبه 55
1 ساله 497.39 % رتبه 49
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
114.255 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 35.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 20,312 0.00 5.322 میلیون 1,603
1399/03/13 20,312 9.25 5.322 میلیون 1,603
1399/03/12 18,592 0.00 19.333 میلیون 4,728
1399/03/11 18,592 3.83 19.333 میلیون 4,728
1399/03/10 19,332 4.23 19.188 میلیون 5,407
1399/03/8 18,547 0.00 16.873 میلیون 5,377
1399/03/7 18,547 1.42 16.873 میلیون 5,377
1399/03/6 18,814 5.00 2.591 میلیون 905
1399/03/4 19,804 0.00 8.032 میلیون 2,915
1399/03/3 19,804 4.57 8.032 میلیون 2,915
1399/03/1 20,752 0.00 34.248 میلیون 10,208
1399/02/31 20,752 2.35 34.248 میلیون 10,208
1399/02/30 20,275 5.00 3.085 میلیون 1,100
1399/02/29 19,310 4.87 19.726 میلیون 2,597
1399/02/28 18,414 3.52 28.838 میلیون 6,387
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 3,888 81,659 473,827 10.058 هزار میلیارد 1399/03/14
سفانو 1,542 32,383 2.822 میلیون 16.11 هزار میلیارد 1399/03/14
ساراب 909.00 19,096 1.104 میلیون 16.662 هزار میلیارد 1399/03/14
سشمال 605.00 12,706 3.299 میلیون 15.991 هزار میلیارد 1399/03/14
سصفها 3,952 91,700 419,075 18.054 هزار میلیارد 1399/03/14
سرود 845.00 17,760 2.975 میلیون 14.291 هزار میلیارد 1399/03/14
سصوفی 953.00 20,014 2.255 میلیون 21.842 هزار میلیارد 1399/03/12
سنیر 3,229 67,824 420,939 6.628 هزار میلیارد 1399/03/14
سیلام 577.00 12,117 4.551 میلیون 14.284 هزار میلیارد 1399/03/14
سکرما 898.00 18,861 2.701 میلیون 18.432 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی