شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ کرمان‌

سکرما | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,403 1.08
قیمت پایانی: 18,120 0.47

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,296 پایانی 18,120 86.00
بیشترین 19,000 کمترین 17,296
حجم 1.421 میلیون دفعات 626
حد قیمت 17,296 - 19,116 ارزش 25.644 میلیارد
حجم مبنا 2.543 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
209 تعداد خریدار 2
954,138 حجم خرید 465,351
331 تعداد فروشنده -
1.419 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,189 18,401 18,402 130 1
2 3,723 18,400 18,403 2,962 1
1 1,000 18,359 18,421 1,514 1
0 - - 18,215 100 1
0 - - 18,220 604 3

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 271
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 795
سود نقدی 450
درصد توزیع 56.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 73.34 % رتبه 537
6 ماهه 347.05 % رتبه 469
9 ماهه 300.9 % رتبه 370
1 ساله 427.06 % رتبه 298
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.05 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 33.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 18,206 4.99 3.384 میلیون 793
1399/03/4 19,162 0.00 1.318 میلیون 578
1399/03/3 19,162 2.52 1.318 میلیون 578
1399/03/1 19,658 0.00 4.171 میلیون 1,752
1399/02/31 19,658 3.46 4.171 میلیون 1,752
1399/02/30 19,000 5.00 3.14 میلیون 490
1399/02/29 18,096 4.49 5.317 میلیون 1,099
1399/02/28 17,319 4.76 2.745 میلیون 989
1399/02/27 18,185 1.96 1.054 میلیون 425
1399/02/25 18,548 0.00 3.278 میلیون 1,317
1399/02/24 18,548 4.92 3.278 میلیون 1,317
1399/02/23 19,507 1.06 544,124 230
1399/02/22 19,715 2.71 1.638 میلیون 863
1399/02/21 20,264 0.34 3.954 میلیون 1,987
1399/02/20 20,334 4.96 2.658 میلیون 1,012
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 636.00 73,775 226,563 9.089 هزار میلیارد 1399/03/7
سفانو 74.00 31,726 2.677 میلیون 15.201 هزار میلیارد 1399/03/7
ساراب 598.00 16,580 1.802 میلیون 14.459 هزار میلیارد 1399/03/7
سشمال 474.00 11,977 3.468 میلیون 14.778 هزار میلیارد 1399/03/7
سصفها 738.00 85,100 212,719 16.778 هزار میلیارد 1399/03/7
سرود 615.00 16,171 1.433 میلیون 12.618 هزار میلیارد 1399/03/7
سصوفی 905.00 19,012 930,638 20.233 هزار میلیارد 1399/03/7
سنیر 2,428 64,200 212,125 6.2 هزار میلیارد 1399/03/7
سیلام 588.00 11,600 1.44 میلیون 14.383 هزار میلیارد 1399/03/7
سفارس 375.00 19,189 12.729 میلیون 103.421 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی