شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کارخانجات‌ قند قزوین‌

قزوین | سهام - بورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,873 0.50
قیمت پایانی: 30,821 0.67

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,478 پایانی 30,821 207.00
بیشترین 30,873 کمترین 29,478
حجم 363,906 دفعات 295
حد قیمت 29,477 - 32,579 ارزش 10.966 میلیارد
حجم مبنا 1.567 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
115 تعداد خریدار -
362,906 حجم خرید -
146 تعداد فروشنده -
362,906 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 500 30,710 30,873 1,808 1
2 1,521 30,701 30,888 700 1
1 2,000 30,651 31,000 1,692 4
0 - - 29,842 1,880 3
0 - - 29,900 1,358 4

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 982
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,220
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 81.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.28 % رتبه 378
6 ماهه 94.82 % رتبه 390
9 ماهه 135.9 % رتبه 363
1 ساله 157 % رتبه 354
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.245 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 30.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 31,028 1.19 376,924 303
1399/03/4 31,403 0.00 824,080 536
1399/03/3 31,403 1.57 824,080 536
1399/03/1 31,903 0.00 962,565 689
1399/02/31 31,903 0.04 962,565 689
1399/02/30 31,916 3.88 1.432 میلیون 774
1399/02/29 30,725 3.24 1.063 میلیون 505
1399/02/28 29,762 2.26 987,196 705
1399/02/27 30,449 1.66 693,921 362
1399/02/25 30,963 0.00 3.297 میلیون 1,236
1399/02/24 30,963 4.15 3.297 میلیون 1,236
1399/02/23 32,303 3.41 994,670 338
1399/02/22 33,444 1.41 421,065 343
1399/02/21 33,922 4.30 1.811 میلیون 965
1399/02/20 35,447 3.16 1.748 میلیون 957
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 345.00 45,550 1.142 میلیون 17.905 هزار میلیارد 1399/03/7
قشرین 2,708 89,001 42,183 910.1 میلیارد 1399/02/3
قنقش 88.00 4,400 16,326 8.214 هزار میلیارد 1399/01/23
قشکر 1,702 35,749 1.56 میلیون 7.141 هزار میلیارد 1399/03/7
قشهد 421.00 25,358 324,031 10.256 هزار میلیارد 1399/03/7
قصفها 7,506 157,635 160,329 29.926 هزار میلیارد 1399/03/7
قمرو 2,535 57,303 67,955 11.924 هزار میلیارد 1399/03/7
قثابت 3,866 81,197 1.689 میلیون 41.41 هزار میلیارد 1399/03/7
قلرست 1,371 31,500 946,378 11.887 هزار میلیارد 1399/03/7
قنیشا 1,756 33,381 441,810 9.332 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی