شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . اعتباری ملل

ومللح | سهام - فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 299 4.78
قیمت پایانی: 299 4.78

آخرین معامله

1396/03/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 299 پایانی 299 15.00
بیشترین 299 کمترین 299
حجم 153.568 میلیون دفعات 3,072
حد قیمت 285 - 313 ارزش 45.917 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/03/16
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 153.568 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 153.568 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/03/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/06/10 299 0.00 - -
1398/06/9 299 0.00 - -
1398/06/6 299 0.00 - -
1398/06/5 299 0.00 - -
1398/06/4 299 0.00 - -
1398/06/3 299 0.00 - -
1398/06/2 299 0.00 - -
1398/05/30 299 0.00 - -
1398/05/28 299 0.00 - -
1398/05/27 299 0.00 - -
1398/05/26 299 0.00 - -
1398/05/23 299 0.00 - -
1398/05/22 299 0.00 - -
1398/05/20 299 0.00 - -
1398/05/19 299 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 309.00 7,178 188.747 میلیون 356.25 هزار میلیارد 12:30
وپاسار 137.00 2,877 168.843 میلیون 142.934 هزار میلیارد 12:30
وپست 141.00 5,801 20.531 میلیون 18.625 هزار میلیارد 12:30
وبصادر - 628 340.059 میلیون 108.719 هزار میلیارد 12:29
وپارس 126.00 3,409 53.678 میلیون 79.026 هزار میلیارد 12:30
وسینا 169.00 3,560 32.581 میلیون 34.66 هزار میلیارد 12:29
ونوین 182.00 3,830 269.96 میلیون 50.226 هزار میلیارد 12:29
وخاور 95.00 4,998 14.242 میلیون 49.34 هزار میلیارد 12:30
وکار 79.00 3,577 4.142 میلیون 29.92 هزار میلیارد 12:30
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها