شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

صکاوه7062 | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1397/06/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 225,000 دفعات 2
حد قیمت 950,000 - 1.05 میلیون ارزش 225 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/06/14
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 225,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 225,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/06/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/06/14 1,000,000 0.00 225,000 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 3,384 14,650 16.933 میلیون 9.557 هزار میلیارد 12:30
فخاس 148.00 16,435 824,296 147.798 هزار میلیارد 12:28
فسپا 1,010 19,193 3.107 میلیون 12.475 هزار میلیارد 12:29
فمراد 1,747 36,707 2.254 میلیون 1.756 هزار میلیارد 12:29
فخوز 571.00 10,851 3.281 میلیون 206.697 هزار میلیارد 12:29
فملی 94.00 7,600 135.181 میلیون 598.494 هزار میلیارد 1398/10/26
فولاژ 1.00 8,967 12.241 میلیون 55.194 هزار میلیارد 12:30
فجر 141.00 21,300 66.358 میلیون 17.58 هزار میلیارد 12:30
فولاد 94.00 3,750 116.697 میلیون 792.319 هزار میلیارد 12:30
وتوکا 78.00 6,901 52.934 میلیون 18.281 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها