شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری پردیس

پردیس | سهام - بورس
سرمایه‌گذاری‌ها ( زیر گروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,060 4.84
قیمت پایانی: 8,050 4.96

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6.483 میلیون پایانی 8,050 420.00
بیشترین 52.195 میلیارد کمترین 8,050
حجم 6.483 میلیون دفعات 720
حد قیمت 8,050 - 8,890 ارزش 52.195 میلیارد
حجم مبنا 5.447 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
234 تعداد خریدار 2
6.329 میلیون حجم خرید 154,473
349 تعداد فروشنده -
6.483 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد453,818 خرید8,050 فروش8,050 تعداد24,200 دستور4
دستور0 تعداد- خرید- فروش8,090 تعداد5,702 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش8,100 تعداد5,919 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش8,190 تعداد6,000 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش8,200 تعداد2,755 دستور4

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 816
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 549
سود نقدی 490
درصد توزیع 89.25 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.84 % رتبه 171
6 ماهه 152.46 % رتبه 188
9 ماهه 198.67 % رتبه 196
1 ساله 221.72 % رتبه 185
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.063 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.94

P/B

% 47.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 8,050 درصد تغییر : 4.96 حجم : 6.483 میلیون دفعات : 720
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 8,470 درصد تغییر : 4.19 حجم : 4.853 میلیون دفعات : 757
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 8,840 درصد تغییر : 3.70 حجم : 9.367 میلیون دفعات : 1,721
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 9,180 درصد تغییر : 3.03 حجم : 12.918 میلیون دفعات : 2,109
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 8,910 درصد تغییر : 3.61 حجم : 4.327 میلیون دفعات : 598
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 8,600 درصد تغییر : 3.59 حجم : 12.077 میلیون دفعات : 2,041
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 8,920 درصد تغییر : 1.33 حجم : 1.431 میلیون دفعات : 241
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 9,040 درصد تغییر : 2.27 حجم : 10.54 میلیون دفعات : 1,800
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 9,250 درصد تغییر : 4.93 حجم : 5.288 میلیون دفعات : 854
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 9,730 درصد تغییر : 0.10 حجم : 131,337 دفعات : 35
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 9,740 درصد تغییر : 1.22 حجم : 1.103 میلیون دفعات : 138
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 9,860 درصد تغییر : 3.71 حجم : 6.497 میلیون دفعات : 1,043
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 10,240 درصد تغییر : 4.74 حجم : 7.011 میلیون دفعات : 1,393
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 10,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 491,643 دفعات : 120
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 10,750 درصد تغییر : 0.56 حجم : 491,643 دفعات : 120
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 5.00 666 حجم : 1.377 میلیون ارزش بازار : 6.63 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/2
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی