شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لنت‌ ترمزایران‌

خلنت | سهام - بورس
خودرو و ساخت قطعات ( قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 92,400 5.00
قیمت پایانی: 97,240 0.02

آخرین معامله

12:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,935 پایانی 97,240 20.00
بیشترین 178.794 میلیون کمترین 92,400
حجم 1,935 دفعات 7
حد قیمت 92,380 - 102,100 ارزش 178.794 میلیون
حجم مبنا 512,978 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:03
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
1,935 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
1,935 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش92,400 تعداد284,838 دستور125
دستور0 تعداد- خرید- فروش92,460 تعداد891 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش92,600 تعداد268 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش93,000 تعداد52 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش94,870 تعداد658 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 242
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,166
سود نقدی 117
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.43 % رتبه 444
6 ماهه 38.75 % رتبه 461
9 ماهه 89.18 % رتبه 485
1 ساله 142.32 % رتبه 458
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.557 هزار میلیارد

ارزش بازار

34.24

P/B

% 27.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 97,240 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,935 دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 97,260 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6,156 دفعات : 14
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 97,320 درصد تغییر : 0.15 حجم : 15,672 دفعات : 14
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 97,470 درصد تغییر : 1.86 حجم : 184,649 دفعات : 306
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 99,320 درصد تغییر : 0.43 حجم : 42,796 دفعات : 94
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 99,750 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6,392 دفعات : 24
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 99,810 درصد تغییر : 0.05 حجم : 4,939 دفعات : 17
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 99,860 درصد تغییر : 0.90 حجم : 91,429 دفعات : 114
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 100,770 درصد تغییر : 0.17 حجم : 15,990 دفعات : 47
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 100,940 درصد تغییر : 0.01 حجم : 1,227 دفعات : 7
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 100,950 درصد تغییر : 0.14 حجم : 13,040 دفعات : 50
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 101,090 درصد تغییر : 0.12 حجم : 11,698 دفعات : 59
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 101,210 درصد تغییر : 1.37 حجم : 134,238 دفعات : 118
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 102,620 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,754 دفعات : 15
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 102,620 درصد تغییر : 0.05 حجم : 4,754 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خکاوه آخرین : 11.00 824 حجم : 64.83 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/04/31
نماد : خاور آخرین : 11.00 503 حجم : 24.793 میلیون ارزش بازار : 42.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/4
نماد : خفناور آخرین : 85.00 2,035 حجم : 1.41 میلیون ارزش بازار : 2.511 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : خکاشا آخرین : - 1,050 حجم : 10 ارزش بازار : 2.625 هزار میلیارد تاریخ : 1395/11/27
نماد : خدیزل آخرین : - 37,339 حجم : 4.597 میلیون ارزش بازار : 37.079 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : کرمان خودرو آخرین : - 1,000 حجم : 730.968 میلیون ارزش بازار : 5 هزار میلیارد تاریخ : 1396/08/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی