شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

کتوکا4 | سهام - فرابورس
گروه:

سایر محصولات کانی غیرفلزی

زیر گروه:

زیر گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,190 88.93
قیمت پایانی: 1,190 88.93

آخرین معامله

1398/02/4
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,190 پایانی 1,190 9,559.00
بیشترین 1,190 کمترین 1,190
حجم 55.302 میلیون دفعات 1
حد قیمت 13,272 - 14,668 ارزش 65.809 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/02/4
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 55.302 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 55.302 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/02/4
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
178.5 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/02/4 1,190 0.00 55.302 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کسرا 500.00 19,696 8.642 میلیون 11.591 هزار میلیارد 12:29
کخاک 427.00 32,499 505,561 16.288 هزار میلیارد 12:29
کفپارس 2,022 42,481 2.762 میلیون 4.245 هزار میلیارد 12:29
کسرام 2,077 65,570 1.629 میلیون 3.927 هزار میلیارد 12:29
کفرا 1,319 25,078 2.405 میلیون 9.375 هزار میلیارد 12:30
کساپا 534.00 11,231 5.81 میلیون 2.582 هزار میلیارد 12:36
کاذر 411.00 16,320 1.354 میلیون 7.392 هزار میلیارد 12:29
کرازی 304.00 8,339 10.619 میلیون 9.935 هزار میلیارد 12:29
کپشیر 1,437 30,178 1.064 میلیون 4.526 هزار میلیارد 12:29
کگاز 1,433 30,093 3.727 میلیون 13.466 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها