شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع فولاد آلیاژی یزد

فولای | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,350 1.60
قیمت پایانی: 25,059 2.73

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.536 میلیون پایانی 25,059 703.00
بیشترین 38.289 میلیارد کمترین 24,474
حجم 1.541 میلیون دفعات 1,197
حد قیمت 24,474 - 27,050 ارزش 38.437 میلیارد
حجم مبنا 1.81 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
467 تعداد خریدار 1
1.512 میلیون حجم خرید 30,000
597 تعداد فروشنده -
1.542 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 82 25,351 25,398 1,000 1
2 1,478 25,350 25,399 3,038 1
1 374 25,300 25,450 2,000 1
0 - - 25,300 30,096 4
0 - - 25,420 3,275 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 338
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 443
سود نقدی 44
درصد توزیع 9.93 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.95 % رتبه 224
6 ماهه 275.39 % رتبه 202
9 ماهه 258.63 % رتبه 220
1 ساله 483.51 % رتبه 265
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.452 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 100

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 25,762 2.51 919,858 540
1399/03/4 26,424 0.00 2.012 میلیون 1,673
1399/03/3 26,424 4.35 2.012 میلیون 1,673
1399/03/1 27,625 0.00 2.46 میلیون 1,810
1399/02/31 27,625 3.92 2.46 میلیون 1,810
1399/02/30 28,751 5.00 3.127 میلیون 2,086
1399/02/29 27,383 3.29 5.309 میلیون 3,393
1399/02/28 26,510 2.96 1.053 میلیون 612
1399/02/27 27,318 2.75 1.018 میلیون 584
1399/02/25 28,089 0.00 5.574 میلیون 2,005
1399/02/24 28,089 4.89 5.574 میلیون 2,005
1399/02/23 29,532 4.65 1.478 میلیون 653
1399/02/22 30,973 4.48 3.739 میلیون 1,602
1399/02/21 32,425 1.16 5.204 میلیون 3,472
1399/02/20 32,807 4.20 1.336 میلیون 843
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 973.00 24,795 1.585 میلیون 15.82 هزار میلیارد 1399/03/7
فخاس 494.00 30,001 416,740 265.527 هزار میلیارد 1399/03/7
فسپا 1,691 35,522 3.833 میلیون 22.932 هزار میلیارد 1399/03/7
فمراد 2,764 58,100 301,388 2.965 هزار میلیارد 1399/03/7
فخوز 1,031 21,655 17.014 میلیون 403.261 هزار میلیارد 1399/03/7
فملی 626.00 13,160 105.969 میلیون 1301.063 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاژ 29.00 17,901 2.903 میلیون 106.008 هزار میلیارد 1399/03/7
فجر 380.00 38,218 3.01 میلیون 31.649 هزار میلیارد 1399/03/7
فولاد 419.00 8,804 278.828 میلیون 1805.551 هزار میلیارد 1399/03/7
وتوکا 617.00 17,474 9.584 میلیون 42.744 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی