شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ ایلام‌

سیلام | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,110 4.96
قیمت پایانی: 12,850 2.88

آخرین معامله

15:54
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,870 پایانی 12,850 360.00
بیشترین 13,110 کمترین 11,870
حجم 6.545 میلیون دفعات 1,736
حد قیمت 11,870 - 13,110 ارزش 84.096 میلیارد
حجم مبنا 3.858 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

15:54
حقیقی حقوقی
592 تعداد خریدار -
6.545 میلیون حجم خرید -
797 تعداد فروشنده 1
6.537 میلیون حجم فروش 8,191
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

15:54
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
116 405,456 13,110 13,110 90,446 17
5 10,378 13,100 13,600 300 1
1 4,000 13,010 13,900 5,000 1
0 - - 12,260 28,162 6
0 - - 12,280 11,290 1

EPS

سال مالی 1399/10/30
پیش بینی سود -14
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/10/30
سود واقعی -317
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.52 % رتبه 367
6 ماهه 56.73 % رتبه 317
9 ماهه 199.35 % رتبه 402
1 ساله 163.7 % رتبه 377
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.988 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 20.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/21 12,850 2.88 6.545 میلیون 1,736
1399/05/20 12,490 2.80 2.191 میلیون 800
1399/05/19 12,850 0.85 3.424 میلیون 1,615
1399/05/16 12,960 0.00 5.77 میلیون 1,868
1399/05/15 12,960 2.19 5.77 میلیون 1,868
1399/05/14 13,250 4.26 4.973 میلیون 1,775
1399/05/13 13,840 4.35 3.14 میلیون 1,236
1399/05/12 14,470 3.79 5.165 میلیون 2,158
1399/05/11 15,040 2.46 5.578 میلیون 2,477
1399/05/09 15,420 0.00 472,880 254
1399/05/08 15,420 0.77 472,880 254
1399/05/07 15,540 1.65 1.008 میلیون 320
1399/05/06 15,800 0.38 224,458 116
1399/05/05 15,860 0.38 224,270 162
1399/05/04 15,920 2.09 1.285 میلیون 672
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سکارون 15.00 3,546 - 19.839 هزار میلیارد 1399/05/6
کایگچ 9,250 27,750 109 280.02 میلیارد 1396/05/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی