شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ ایلام‌

سیلام | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,520 0.32
قیمت پایانی: 8,527 0.23

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,770 پایانی 8,527 20.00
بیشترین 8,770 کمترین 8,281
حجم 876,624 دفعات 443
حد قیمت 8,120 - 8,974 ارزش 7.367 میلیارد
حجم مبنا 6.117 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
208 تعداد خریدار -
881,397 حجم خرید -
173 تعداد فروشنده -
881,397 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,120 8,363 8,370 227 1
1 595 8,362 8,399 4,950 2
1 1,000 8,361 8,402 1,529 2
1 5,000 8,414 8,510 6,226 5
1 3,000 8,413 8,516 2,000 1

EPS

سال مالی 1397/10/30 1398/10/30
پیش بینی سود - -9,049
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/10/30
سود واقعی 6
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 71.96 % رتبه 497
6 ماهه 87 % رتبه 427
9 ماهه 110.53 % رتبه 378
1 ساله 332.83 % رتبه 393
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.256 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 8,527 0.23 876,624 443
1399/01/10 8,547 1.91 3.042 میلیون 1,441
1399/01/9 8,387 2.74 3.911 میلیون 1,346
1399/01/6 8,163 0.70 2.5 میلیون 1,013
1399/01/5 8,106 0.36 1.511 میلیون 604
1398/12/29 8,135 0.00 1.397 میلیون 742
1398/12/28 8,135 0.50 1.397 میلیون 742
1398/12/27 8,176 0.28 588,627 375
1398/12/26 8,199 0.13 2.059 میلیون 780
1398/12/25 8,188 0.66 877,988 434
1398/12/24 8,242 1.07 1.675 میلیون 768
1398/12/22 8,331 0.00 1.746 میلیون 1,003
1398/12/21 8,331 0.19 1.747 میلیون 1,004
1398/12/20 8,347 1.15 1.556 میلیون 881
1398/12/19 8,444 0.53 3.268 میلیون 1,216
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 474,447 7.489 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 2.049 میلیون 12.528 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 1.978 میلیون 8.393 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 1.974 میلیون 10.766 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 733,164 14.247 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 1.945 میلیون 8.954 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 4.082 میلیون 8.555 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 267,346 4.745 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 1.158 میلیون 12.756 هزار میلیارد 1399/01/11
سفارس 180.00 10,372 14.61 میلیون 56.52 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی