شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی پردیس

شپدیس | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,500 0.00
قیمت پایانی: 37,603 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,100 پایانی 37,603 0.00
بیشترین 38,666 کمترین 37,150
حجم 1.867 میلیون دفعات 1,321
حد قیمت 35,105 - 38,799 ارزش 70.53 میلیارد
حجم مبنا 2.4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 15,220 37,500 37,500 12,522 3
1 690 37,450 37,550 4,400 1
3 4,335 37,400 37,559 400 1
1 9,178 37,363 37,599 2,103 2
1 2,000 37,361 37,630 628 1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 986
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 3,918
سود نقدی 2,080
درصد توزیع 53.09 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 76.81 % رتبه 83
6 ماهه 72.34 % رتبه 104
9 ماهه 125.73 % رتبه 81
1 ساله 186.09 % رتبه 69
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
225.618 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.6

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 36,952 2.42 8.807 میلیون 2,841
1399/01/19 36,079 7.14 14.142 میلیون 1,474
1399/01/18 33,676 0.00 2.617 میلیون 199
1399/01/17 33,676 8.08 2.617 میلیون 199
1399/01/16 31,158 0.00 15.874 میلیون 1,398
1399/01/11 31,158 4.75 15.874 میلیون 1,398
1399/01/10 29,745 1.22 2.414 میلیون 1,421
1399/01/9 29,386 0.00 1.555 میلیون 835
1399/01/6 29,386 2.09 1.555 میلیون 835
1399/01/5 30,012 0.00 23.473 میلیون 1,404
1398/12/29 30,012 1.11 23.473 میلیون 1,404
1398/12/28 29,683 0.06 1.974 میلیون 1,063
1398/12/27 29,702 2.71 1.588 میلیون 960
1398/12/26 28,919 0.00 4.548 میلیون 668
1398/12/25 28,919 4.91 4.548 میلیون 668
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی