شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

غگلپا | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 68,700 4.53
قیمت پایانی: 65,948 0.35

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 66,000 پایانی 65,948 227.00
بیشترین 68,849 کمترین 62,503
حجم 231,546 دفعات 543
حد قیمت 62,435 - 69,007 ارزش 15.396 میلیارد
حجم مبنا 787.377 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
223 تعداد خریدار 2
174,463 حجم خرید 57,083
246 تعداد فروشنده 1
221,546 حجم فروش 10,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 1,723 68,680 68,680 3,797 3
1 291 68,451 68,699 100 1
1 14,164 68,400 68,700 300 1
1 11 68,200 68,750 3,000 1
2 4,563 68,105 68,800 100 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 12,089
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,605
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 93.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.88 % رتبه 941
6 ماهه 115.01 % رتبه 942
9 ماهه 219.36 % رتبه 944
1 ساله 434.67 % رتبه 944
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.887 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 65,672 0.08 141,102 350
1399/01/10 65,721 1.29 290,474 581
1399/01/9 64,886 2.38 343,646 418
1399/01/6 63,378 0.80 123,622 307
1399/01/5 62,873 1.24 239,106 527
1398/12/29 62,101 0.00 151,537 400
1398/12/28 62,101 1.06 151,537 400
1398/12/27 61,448 0.96 168,155 389
1398/12/26 60,865 0.69 126,035 344
1398/12/25 60,449 0.04 8,457 30
1398/12/24 60,470 2.47 454,609 396
1398/12/22 62,000 0.00 965,553 528
1398/12/21 62,000 4.52 965,553 528
1398/12/20 64,937 3.07 398,075 254
1398/12/19 66,990 0.27 40,187 132
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 1,293 62,105 333,383 3.666 هزار میلیارد 1399/01/11
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 4,589 96,900 497,351 8.704 هزار میلیارد 1399/01/11
وبشهر 462.00 9,712 10.061 میلیون 80.124 هزار میلیارد 1399/01/11
غبهنوش 2,071 43,508 372,052 15.141 هزار میلیارد 1399/01/11
غپینو 2,059 43,257 14.818 میلیون 53.866 هزار میلیارد 1399/01/11
غشهد 2,299 48,284 5.3 میلیون 9.655 هزار میلیارد 1399/01/11
غگل 348.00 6,616 254.098 میلیون 40.555 هزار میلیارد 1399/01/11
غالبر 877.00 18,434 9.797 میلیون 6.274 هزار میلیارد 1399/01/11
غسالم 6,970 132,431 5.466 میلیون 39.801 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی