شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سنیر | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 54,430 5.00
قیمت پایانی: 53,425 3.06

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 54,430 پایانی 53,425 1,586.00
بیشترین 54,430 کمترین 52,000
حجم 666.367 دفعات 891
حد قیمت 49,248 - 54,430 ارزش 36.22 میلیارد
حجم مبنا 1.056 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
19 9,727 54,430 55,441 5 1
3 1,496 54,429 57,000 2,000 1
1 182 54,397 57,560 177 1
1 570 54,395 58,700 30 1
2 885 54,000 59,229 15 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 986
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,836
سود نقدی 920
درصد توزیع 50.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.18 % رتبه 416
6 ماهه 114.72 % رتبه 436
9 ماهه 106.84 % رتبه 416
1 ساله 270.32 % رتبه 442
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.342 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 53,425 3.06 666,367 891
1399/01/19 51,839 1.35 284,774 355
1399/01/18 51,149 3.78 815,044 699
1399/01/17 49,284 3.20 715,151 656
1399/01/16 47,754 0.64 346,783 727
1399/01/11 47,450 1.01 267,346 487
1399/01/10 47,936 0.38 387,163 873
1399/01/9 47,754 2.06 621,808 829
1399/01/6 46,789 1.31 522,802 988
1399/01/5 47,410 0.79 178,696 290
1398/12/29 47,785 0.00 358,624 632
1398/12/28 47,785 1.85 358,624 632
1398/12/27 48,683 0.44 80,862 196
1398/12/26 48,899 3.06 668,182 743
1398/12/25 50,441 0.06 12,261 57
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 3,283 68,944 1.692 میلیون 8.614 هزار میلیارد 12:29
سفانو 1,427 29,968 3.608 میلیون 14.93 هزار میلیارد 12:30
ساراب 507.00 10,658 4.669 میلیون 9.536 هزار میلیارد 12:29
سشمال 438.00 9,213 3.416 میلیون 11.64 هزار میلیارد 12:29
سصفها 2,119 72,750 1.155 میلیون 14.766 هزار میلیارد 12:29
سرود 607.00 12,826 3.211 میلیون 10.247 هزار میلیارد 12:29
سصوفی 422.00 8,875 1.808 میلیون 9.431 هزار میلیارد 12:29
سیلام 447.00 9,406 2.557 میلیون 10.985 هزار میلیارد 12:29
سکرما 169.00 14,200 263.825 13.928 هزار میلیارد 09:11
سفارس 277.00 10,900 24.602 میلیون 61.864 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی