شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت‌ پارس‌

شنفت | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,670 5.00
قیمت پایانی: 22,997 2.01

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,543 پایانی 22,997 454.00
بیشترین 23,670 کمترین 21,688
حجم 4.016 میلیون دفعات 1,459
حد قیمت 21,416 - 23,670 ارزش 92.35 میلیارد
حجم مبنا 2.254 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
531 تعداد خریدار 2
3.926 میلیون حجم خرید 89,338
543 تعداد فروشنده 4
3.394 میلیون حجم فروش 621,216
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
96 329,440 23,670 23,699 9,288 1
1 2,102 23,669 24,018 1,550 2
2 2,920 23,640 24,144 19 1
3 571 23,620 24,541 1,500 1
1 2,960 23,519 26,254 1,315 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,412
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 2,586
سود نقدی 2,300
درصد توزیع 88.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.42 % رتبه 497
6 ماهه 50.32 % رتبه 350
9 ماهه 64.82 % رتبه 453
1 ساله 223.46 % رتبه 497
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
56.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 22,543 1.97 1.072 میلیون 776
1399/01/17 22,995 0.53 908,655 948
1399/01/16 22,875 2.94 1.411 میلیون 669
1399/01/11 22,221 0.10 229,418 298
1399/01/10 22,244 1.27 762,313 762
1399/01/9 21,966 2.68 1.21 میلیون 635
1399/01/6 21,392 1.00 1.352 میلیون 814
1399/01/5 21,180 1.86 1.031 میلیون 692
1398/12/29 21,582 0.00 2.344 میلیون 935
1398/12/28 21,582 4.88 2.344 میلیون 935
1398/12/27 22,688 2.50 989,133 482
1398/12/26 23,270 0.53 1.11 میلیون 967
1398/12/25 23,393 4.03 1.643 میلیون 230
1398/12/24 24,375 0.69 282,455 162
1398/12/22 24,545 0.00 505,373 273
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 61.00 5,520 145.544 میلیون 280.041 هزار میلیارد 12:56
شبهرن 1,689 35,488 7.616 میلیون 91.634 هزار میلیارد 12:29
ونفت 509.00 10,693 4.779 میلیون 17.498 هزار میلیارد 12:29
شبندر 100.00 9,506 34.121 میلیون 273.167 هزار میلیارد 12:30
شبریز 38.00 14,703 5.288 میلیون 147.14 هزار میلیارد 12:30
شسپا 686.00 14,416 11.59 میلیون 85.47 هزار میلیارد 12:30
شراز 796.00 50,000 489,009 51.675 هزار میلیارد 12:30
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 104.544 هزار میلیارد 1398/12/3
شپاس 157.00 15,630 3.124 میلیون 37.507 هزار میلیارد 12:30
شرانل 138.00 16,312 3.675 میلیون 32.524 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی