شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

وبشهر | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات غذایی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 27,290 0.66
قیمت پایانی: 27,450 0.07

آخرین معامله

1399/04/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 35.242 میلیون پایانی 27,450 20.00
بیشترین 967.452 میلیارد کمترین 28,170
حجم 35.242 میلیون دفعات 7,626
حد قیمت 26,080 - 28,820 ارزش 967.452 میلیارد
حجم مبنا 3.3 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/04/18
حقیقی حقوقی
3,906 تعداد خریدار 10
26.995 میلیون حجم خرید 8.247 میلیون
1,925 تعداد فروشنده 6
29.528 میلیون حجم فروش 5.715 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/04/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
16 88,333 27,270 27,270 42,098 14
3 31,021 27,250 27,290 25,866 1
1 1,025 27,230 27,300 77,427 2
1 2,000 27,200 27,340 17,765 4
2 5,700 27,100 27,360 514 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 347
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 396
سود نقدی 150
درصد توزیع 37.88 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 169.2 % رتبه 151
6 ماهه 470.69 % رتبه 132
9 ماهه 575.28 % رتبه 122
1 ساله 761.69 % رتبه 119
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
226.463 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/18 27,450 0.00 35.242 میلیون 7,626
1399/04/17 27,450 0.07 35.242 میلیون 7,626
1399/04/16 27,470 4.97 17.72 میلیون 2,353
1399/04/15 26,170 2.39 25.016 میلیون 5,115
1399/04/14 25,560 4.66 30.23 میلیون 5,130
1399/04/12 26,810 0.00 24 میلیون 5,402
1399/04/11 26,810 0.90 24 میلیون 5,402
1399/04/10 26,570 4.61 18.301 میلیون 2,848
1399/04/09 25,400 3.72 17.635 میلیون 3,868
1399/04/08 26,380 4.07 38.651 میلیون 4,617
1399/04/07 27,500 3.54 32.706 میلیون 5,366
1399/04/04 28,510 4.68 26.922 میلیون 3,494
1399/04/03 29,910 3.32 24.591 میلیون 5,172
1399/04/02 28,950 0.38 14.959 میلیون 4,767
1399/04/01 28,840 4.66 44.893 میلیون 8,054
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 6,090 115,820 948,841 7.076 هزار میلیارد 12:27
غدشت 7,870 165,320 122,721 8.575 هزار میلیارد 11:40
غمهرا 6,340 133,820 244,986 12.265 هزار میلیارد 12:27
غبهنوش 5,800 110,270 2.179 میلیون 41.764 هزار میلیارد 12:29
غپینو 520.00 10,150 87.148 میلیون 70.396 هزار میلیارد 12:30
غشهد 300.00 13,920 5.116 میلیون 11.509 هزار میلیارد 12:30
غگل 100.00 10,300 197.962 میلیون 65.587 هزار میلیارد 12:30
غالبر 1,280 28,200 10.775 میلیون 12.936 هزار میلیارد 1399/04/4
غسالم 560.00 10,780 87.383 میلیون 48.831 هزار میلیارد 1399/04/19
غگرجی 940.00 48,500 3.245 میلیون 14.859 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی