شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه ملت

ملت | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,501 1.26
قیمت پایانی: 17,501 1.26

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,003 پایانی 17,501 217.00
بیشترین 17,841 کمترین 16,850
حجم 7.027 میلیون دفعات 1,901
حد قیمت 16,420 - 18,148 ارزش 122.98 میلیارد
حجم مبنا 3.129 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
619 تعداد خریدار 5
6.371 میلیون حجم خرید 588,944
896 تعداد فروشنده 2
6.12 میلیون حجم فروش 839,484
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 39,100 17,501 17,580 28,270 1
3 14,605 17,500 17,592 42 1
2 13,271 17,499 17,598 180 1
2 25,300 16,801 17,001 353 1
1 1,000 16,788 17,002 100,000 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 229
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 302
سود نقدی 250
درصد توزیع 82.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 103.14 % رتبه 229
6 ماهه 214.2 % رتبه 178
9 ماهه 315.74 % رتبه 162
1 ساله 331.12 % رتبه 158
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
49.259 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 17,284 3.03 28.033 میلیون 4,679
1399/03/4 16,775 0.00 23.557 میلیون 1,430
1399/03/3 16,775 5.00 23.557 میلیون 1,430
1399/03/1 15,977 0.00 21.88 میلیون 3,830
1399/02/31 15,977 1.69 21.88 میلیون 3,830
1399/02/30 15,711 3.53 21.98 میلیون 4,564
1399/02/29 16,285 3.58 28.502 میلیون 5,821
1399/02/28 15,722 4.54 31.344 میلیون 4,316
1399/02/27 15,039 4.66 70.94 میلیون 7,992
1399/02/25 14,370 0.00 36.71 میلیون 2,798
1399/02/24 14,370 4.95 36.71 میلیون 2,798
1399/02/23 13,692 3.88 27.392 میلیون 4,622
1399/02/22 14,244 4.06 8.436 میلیون 1,988
1399/02/21 14,846 2.15 13.696 میلیون 3,954
1399/02/20 15,172 2.66 34.527 میلیون 6,605
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
پارسیان 207.00 12,090 4.673 میلیون 45.96 هزار میلیارد 1399/03/7
ما 506.00 12,060 5.71 میلیون 18.086 هزار میلیارد 1399/03/7
دانا 310.00 8,798 13.914 میلیون 34.752 هزار میلیارد 1399/03/7
آسیا 1,009 21,198 8.008 میلیون 47.339 هزار میلیارد 1399/03/7
البرز 268.00 10,851 13.314 میلیون 41.156 هزار میلیارد 1399/03/7
کوثر 1,001 27,100 1.249 میلیون 93.62 هزار میلیارد 1399/03/7
میهن 17.00 6,549 17.407 میلیون 9.483 هزار میلیارد 1399/03/7
اتکای 126.00 9,180 3.019 میلیون 29.832 هزار میلیارد 1399/03/7
بساما 514.00 10,794 706,164 18.125 هزار میلیارد 1399/03/7
ودی 359.00 14,942 5.632 میلیون 37.18 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی