شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

وآذر | سهام - بورس
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات ( سایر فعالیت های املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

سایر فعالیت های املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 117,920 5.00
قیمت پایانی: 123,980 0.11

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 117,920 پایانی 123,980 140.00
بیشترین 117,920 کمترین 117,920
حجم 9,077 دفعات 28
حد قیمت 117,790 - 130,170 ارزش 1.07 میلیارد
حجم مبنا 397,519 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
27 تعداد خریدار -
9,077 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
9,077 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش117,920 تعداد999,282 دستور533
دستور0 تعداد- خرید- فروش117,930 تعداد1,290 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش119,000 تعداد1,729 دستور6
دستور0 تعداد- خرید- فروش119,010 تعداد11,391 دستور9
دستور0 تعداد- خرید- فروش119,920 تعداد280 دستور1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود -213
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی -54
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.11 % رتبه 264
6 ماهه 267.72 % رتبه 442
9 ماهه 804.2 % رتبه 478
1 ساله 835.13 % رتبه 439
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.796 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.88

P/B

% 51.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 123,980 درصد تغییر : 0.11 حجم : 9,077 دفعات : 28
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 124,120 درصد تغییر : 0.92 حجم : 72,921 دفعات : 44
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 125,270 درصد تغییر : 0.41 حجم : 32,237 دفعات : 99
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 125,780 درصد تغییر : 1.09 حجم : 81,333 دفعات : 136
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 127,160 درصد تغییر : 1.94 حجم : 145,696 دفعات : 269
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 129,680 درصد تغییر : 0.43 حجم : 32,489 دفعات : 103
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 130,240 درصد تغییر : 0.09 حجم : 6,714 دفعات : 36
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 130,360 درصد تغییر : 2.34 حجم : 221,300 دفعات : 408
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 133,480 درصد تغییر : 0.66 حجم : 45,342 دفعات : 107
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 134,370 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1,942 دفعات : 17
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 134,410 درصد تغییر : 0.19 حجم : 13,251 دفعات : 35
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 134,670 درصد تغییر : 3.78 حجم : 744,901 دفعات : 1,020
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 139,960 درصد تغییر : 4.48 حجم : 375,309 دفعات : 436
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 146,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27,228 دفعات : 60
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 146,520 درصد تغییر : 0.42 حجم : 27,228 دفعات : 60
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ثاژن آخرین : 9.00 2,260 حجم : 588,226 ارزش بازار : 4.236 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/29
نماد : ثشرق آخرین : - 7,270 حجم : 6.486 میلیون ارزش بازار : 6.057 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی