iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سرچشمه4 | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 7,000 49.86
قیمت پایانی: 7,000 49.86

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

وسپه

248.00 5,212 18.415 میلیون 95.98 میلیارد 34.873 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وتوصا

204.00 6,650 5.232 میلیون 35.291 میلیارد 17.877 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وملت

5.00 666 1.377 میلیون 918.47 میلیون 1.896 هزار میلیارد سهام 1398/07/1

وخارزم

22.00 3,253 58.67 میلیون 193.777 میلیارد 41.288 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وسکاب

29.00 3,286 35.631 میلیون 117.041 میلیارد 19.71 هزار میلیارد سهام 1398/12/7

وبیمه

66.00 4,518 14.817 میلیون 67.705 میلیارد - سهام 1398/12/8

پردیس

41.00 3,700 45.317 میلیون 172.903 میلیارد 4.769 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وتوسم

43.00 4,880 2.915 میلیون 14.477 میلیارد 22.347 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وبهمن

327.00 6,872 4.002 میلیون 27.465 میلیارد 18.873 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

ونیکی

526.00 12,100 3.238 میلیون 39.642 میلیارد 85.687 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وبوعلی

226.00 4,753 22.581 میلیون 107.102 میلیارد 7.589 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

واتی

243.00 6,600 36.027 میلیون 239.827 میلیارد 29.957 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وساپا

89.00 2,700 52.677 میلیون 145.121 میلیارد 29.41 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وصنا

266.00 5,800 23.057 میلیون 137.215 میلیارد 10.712 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وصنعت

104.00 4,601 19.145 میلیون 90.198 میلیارد 21.2 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

ونیرو

34.00 2,782 80.781 میلیون 227.442 میلیارد 26.33 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

اعتلا

314.00 6,596 8.476 میلیون 55.875 میلیارد 5.274 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وسبحان

60.00 5,777 17.431 میلیون 102.214 میلیارد - سهام 1398/12/8

وگستر

306.00 6,440 21.225 میلیون 136.053 میلیارد - سهام 1398/12/8

سدبیر

751.00 15,775 9.046 میلیون 142.4 میلیارد 3.935 هزار میلیارد سهام 1398/12/7

گوهران

181.00 3,807 10.142 میلیون 38.528 میلیارد 9.118 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

آریان

162.00 3,421 82.131 میلیون 280.855 میلیارد 67.775 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وایرا

594.00 12,492 6.396 میلیون 79.248 میلیارد 5.452 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وشمال

382.00 13,122 302,019 3.963 میلیارد 1.6 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وآرین

102.00 3,533 30.238 میلیون 106.792 میلیارد 4.945 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

سنوین

5.00 3,710 3,131 11.615 میلیون 3.71 هزار میلیارد سهام 1398/09/13

معیار

662.00 33,762 31,377 1.059 میلیارد 1.688 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وکادو

391.00 13,597 10.317 میلیون 139.427 میلیارد 10.774 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وجامی

122.00 12,801 2.041 میلیون 26.136 میلیارد 2.433 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

فلات

499.00 16,143 5.395 میلیون 87.226 میلیارد 6.297 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وبرق

967.00 33,229 939,634 31.223 میلیارد 3.896 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

ودانا

4.00 510 200 102,000 688.5 میلیارد سهام 1398/01/26

سرچشمه

117.00 6,296 16.057 میلیون 102.078 میلیارد 32.421 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وملت

31.00 4,250 8.12 میلیون 34.837 میلیارد 4.29 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

وآداک

342.00 11,761 8,240 96.906 میلیون 10.231 هزار میلیارد سهام 1398/09/3

وآوا

597.00 11,529 26.434 میلیون 309.314 میلیارد 7.021 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

ومهان

893.00 9,614 79.693 میلیون 765.931 میلیارد 96.11 هزار میلیارد سهام 1398/12/8