شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دارویی ره آورد تامین

درهآور | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,250 0.38
قیمت پایانی: 47,075 2.06

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 533,159 پایانی 47,075 992.00
بیشترین 24.661 میلیارد کمترین 45,700
حجم 534,159 دفعات 1,133
حد قیمت 45,664 - 50,470 ارزش 24.709 میلیارد
حجم مبنا 974,166 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
424 تعداد خریدار -
534,159 حجم خرید -
599 تعداد فروشنده -
534,159 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,580 48,250 48,889 1,610 3
1 125 48,211 48,890 9,050 1
2 1,898 48,210 48,897 500 1
0 - - 46,700 3 1
0 - - 46,961 192 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 797
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 332
سود نقدی 250
درصد توزیع 75.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.16 % رتبه 171
6 ماهه 73.51 % رتبه 146
9 ماهه 421.91 % رتبه 175
1 ساله 1460.25 % رتبه 49
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.613 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 32.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 48,067 2.20 429,160 611
1399/03/4 49,148 0.00 1.358 میلیون 1,484
1399/03/3 49,148 4.24 1.358 میلیون 1,484
1399/03/1 51,326 0.00 1.601 میلیون 2,141
1399/02/31 51,326 2.65 1.601 میلیون 2,141
1399/02/30 52,725 4.43 1.333 میلیون 2,164
1399/02/29 50,487 4.83 1.679 میلیون 1,596
1399/02/28 48,163 1.41 1.378 میلیون 2,099
1399/02/27 48,853 2.82 582,050 769
1399/02/25 50,271 0.00 3.035 میلیون 3,286
1399/02/24 50,271 4.38 3.035 میلیون 3,286
1399/02/23 52,575 1.37 256,471 438
1399/02/22 53,304 4.58 911,068 1,090
1399/02/21 55,861 1.51 2.362 میلیون 3,325
1399/02/20 55,033 3.19 598,319 491
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,636 109,999 709,186 48.726 هزار میلیارد 1399/03/7
دسبحان 1,231 23,405 3.756 میلیون 31.134 هزار میلیارد 1399/03/7
وپخش 7,064 134,230 76,327 117.361 هزار میلیارد 1399/03/7
دزهراوی 1,073 23,240 8.192 میلیون 58.366 هزار میلیارد 1399/03/7
دسینا 2,193 46,067 1.599 میلیون 36.123 هزار میلیارد 1399/03/7
داسوه 135.00 28,389 766,545 20.905 هزار میلیارد 1399/03/7
دفرا 1,538 29,222 384,278 21.281 هزار میلیارد 1399/03/7
دکیمی 1,369 26,544 848,651 15.739 هزار میلیارد 1399/03/7
درازک 1,145 62,401 1.221 میلیون 36.464 هزار میلیارد 1399/03/7
دکوثر 310.00 25,882 3.33 میلیون 13.518 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی