شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی زاگرس

زاگرس | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 79,679 5.00
قیمت پایانی: 79,054 4.18

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,000 پایانی 79,054 3,169.00
بیشترین 79,679 کمترین 75,999
حجم 2.062 میلیون دفعات 2,879
حد قیمت 72,091 - 79,679 ارزش 163.01 میلیارد
حجم مبنا 960 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
8 9,545 79,679 79,679 81 1
1 100 79,678 79,793 1,000 1
1 150 79,675 79,798 3,237 3
1 56 79,642 79,857 82 1
1 272 79,641 79,861 126 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 11,712
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 15,542
سود نقدی 14,600
درصد توزیع 93.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.92 % رتبه 75
6 ماهه 14.1 % رتبه 66
9 ماهه 51.75 % رتبه 51
1 ساله 53.54 % رتبه 57
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
189.73 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 12.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 79,054 4.18 2.062 میلیون 2,879
1399/01/19 75,885 0.73 1.712 میلیون 2,428
1399/01/18 75,335 3.37 1.079 میلیون 2,591
1399/01/17 77,965 3.88 1.381 میلیون 2,606
1399/01/16 75,052 4.84 1.958 میلیون 2,087
1399/01/11 71,585 2.51 1.095 میلیون 1,949
1399/01/10 73,428 0.43 1.658 میلیون 3,304
1399/01/9 73,113 0.54 1.822 میلیون 3,453
1399/01/6 72,720 2.81 1.292 میلیون 1,759
1399/01/5 70,733 4.58 2.426 میلیون 2,880
1398/12/29 74,125 0.00 1.473 میلیون 1,816
1398/12/28 74,125 3.53 1.473 میلیون 1,816
1398/12/27 71,597 4.44 1.963 میلیون 2,617
1398/12/26 74,924 0.25 1.499 میلیون 1,948
1398/12/25 75,112 2.35 501,362 483
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی