شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ صوفیان‌

سصوفی | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,660 4.98
قیمت پایانی: 28,430 2.34

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,660 پایانی 28,430 680.00
بیشترین 27,660 کمترین 27,660
حجم 796,163 دفعات 743
حد قیمت 27,660 - 30,560 ارزش 22.022 میلیارد
حجم مبنا 1.692 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
638 تعداد خریدار -
796,163 حجم خرید -
54 تعداد فروشنده -
796,163 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
16 19,083 27,660 27,660 4.081 میلیون 1388
1 100 1,000 27,670 11,702 9
0 - - 27,680 6,266 4
0 - - 28,150 2,756 2
0 - - 28,200 75,456 13

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 223
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 322
سود نقدی 280
درصد توزیع 86.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 158.43 % رتبه 285
6 ماهه 350.74 % رتبه 332
9 ماهه 812.23 % رتبه 320
1 ساله 945.93 % رتبه 297
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.021 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 28,430 2.34 796,163 743
1399/05/19 29,110 1.49 10.116 میلیون 6,289
1399/05/16 29,550 0.00 6.16 میلیون 3,300
1399/05/15 29,550 4.64 6.16 میلیون 3,300
1399/05/14 28,240 4.98 2.307 میلیون 1,882
1399/05/13 29,720 4.96 2.773 میلیون 2,210
1399/05/12 31,270 3.43 10.409 میلیون 5,945
1399/05/11 32,380 4.12 9.852 میلیون 5,927
1399/05/09 31,100 0.00 7.888 میلیون 3,329
1399/05/08 31,100 4.84 7.888 میلیون 3,329
1399/05/07 32,680 4.11 20.938 میلیون 8,259
1399/05/06 34,080 2.29 608,980 579
1399/05/05 34,880 3.35 888,488 918
1399/05/04 36,090 4.98 2.069 میلیون 2,156
1399/05/02 37,980 0.00 8.083 میلیون 5,558
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سکارون 15.00 3,546 - 19.839 هزار میلیارد 1399/05/6
کایگچ 9,250 27,750 109 280.02 میلیارد 1396/05/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی