شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌ صوفیان‌

سصوفی | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,970 4.99
قیمت پایانی: 7,932 4.49

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,957 پایانی 7,932 341.00
بیشترین 7,970 کمترین 7,810
حجم 6.935 میلیون دفعات 1,482
حد قیمت 7,212 - 7,970 ارزش 55.023 میلیارد
حجم مبنا 6.968 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
607 تعداد خریدار 1
6.933 میلیون حجم خرید 2,218
403 تعداد فروشنده 3
5.61 میلیون حجم فروش 1.325 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
78 677,289 7,970 7,970 5,000 1
1 30,000 7,967 - - 0
3 3,210 7,966 - - 0
4 6,504 7,965 - - 0
4 2,324 7,964 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 2,799
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 213
سود نقدی 200
درصد توزیع 93.9 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.45 % رتبه 343
6 ماهه 92.95 % رتبه 384
9 ماهه 158.46 % رتبه 377
1 ساله 315.11 % رتبه 410
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.35 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.78

P/B

% 34.26

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 7,777 2.45 4.082 میلیون 1,157
1399/01/10 7,591 4.96 8.973 میلیون 1,155
1399/01/9 7,232 0.87 1.087 میلیون 152
1399/01/6 7,170 1.99 2.971 میلیون 419
1399/01/5 7,030 4.55 8.337 میلیون 1,428
1398/12/29 6,724 0.00 4.219 میلیون 1,082
1398/12/28 6,724 0.62 4.219 میلیون 1,082
1398/12/27 6,766 2.54 3.794 میلیون 645
1398/12/26 6,942 2.42 6.255 میلیون 1,397
1398/12/25 7,114 0.57 783,362 197
1398/12/24 7,155 2.03 2.895 میلیون 388
1398/12/22 7,303 0.00 7.206 میلیون 1,232
1398/12/21 7,303 1.28 7.206 میلیون 1,232
1398/12/20 7,211 3.23 4.725 میلیون 908
1398/12/19 7,452 0.92 1.531 میلیون 413
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
سفارس 180.00 10,372 22.757 میلیون 57.195 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی