شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ رازی

ولراز | سهام - پایه فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,341 3.00
قیمت پایانی: 25,087 0.02

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,341 پایانی 25,087 6.00
بیشترین 24,341 کمترین 24,341
حجم 6,662 دفعات 12
حد قیمت 22,528 - 23,920 ارزش 162.16 میلیون
حجم مبنا 805,380 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار -
6,662 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
6,662 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,528 تعداد117,246 دستور76
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,567 تعداد1,767 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش22,800 تعداد2,307 دستور2
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,789 تعداد7,445 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش25,790 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -27
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -277
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.45 % رتبه 507
6 ماهه 7.74 % رتبه 498
9 ماهه 68.27 % رتبه 508
1 ساله 105.04 % رتبه 509
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.53 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 25,087 درصد تغییر : 0.02 حجم : 6,662 دفعات : 12
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 25,093 درصد تغییر : 0.37 حجم : 98,609 دفعات : 35
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 25,185 درصد تغییر : 1.42 حجم : 944,188 دفعات : 360
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 24,833 درصد تغییر : 2.97 حجم : 1.596 میلیون دفعات : 406
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 24,116 درصد تغییر : 2.36 حجم : 421,097 دفعات : 124
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 23,560 درصد تغییر : 3.00 حجم : 900,140 دفعات : 124
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 22,874 درصد تغییر : 2.28 حجم : 692,110 دفعات : 181
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 22,365 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.589 میلیون دفعات : 291
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 22,405 درصد تغییر : 0.64 حجم : 1.224 میلیون دفعات : 428
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 22,549 درصد تغییر : 2.91 حجم : 1.234 میلیون دفعات : 344
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 21,912 درصد تغییر : 0.74 حجم : 471,665 دفعات : 309
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 21,751 درصد تغییر : 0.63 حجم : 567,837 دفعات : 201
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 21,888 درصد تغییر : 0.88 حجم : 298,393 دفعات : 107
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 22,083 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221,224 دفعات : 115
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 22,083 درصد تغییر : 0.69 حجم : 221,224 دفعات : 115
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 10,860 حجم : 27.707 میلیون ارزش بازار : 13.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : وخاور آخرین : - 10,900 حجم : 19.189 میلیون ارزش بازار : 51.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 25,140 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 984.147 میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی