شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

خریخت | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,066 5.00
قیمت پایانی: 3,066 5.00

آخرین معامله

1398/10/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,066 پایانی 3,066 146.00
بیشترین 3,066 کمترین 3,066
حجم 14.601 میلیون دفعات 672
حد قیمت 2,774 - 3,066 ارزش 44.766 میلیارد
حجم مبنا 624.873 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/10/26
حقیقی حقوقی
113 تعداد خریدار 1
14.301 میلیون حجم خرید 300,000
409 تعداد فروشنده -
14.601 میلیون حجم فروش -
300.00 تغییر مالکیت 300.00

عرضه و تقاضا

1398/10/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
448 8.979 میلیون 3,066 - - 0
2 19,737 3,065 - - 0
2 1,000 3,064 - - 0
1 1,100 3,061 - - 0
3 12,367 3,060 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -406
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -71
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 60.73 % رتبه 125
6 ماهه 140.91 % رتبه 87
9 ماهه 249.3 % رتبه 81
1 ساله 379.23 % رتبه 123
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.79 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.32

P/B

% 64.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/26 3,066 0.00 14.601 میلیون 672
1398/10/25 3,066 5.00 14.601 میلیون 672
1398/10/24 2,920 5.00 4.013 میلیون 300
1398/10/23 2,781 4.98 4.727 میلیون 249
1398/10/22 2,649 4.99 5.796 میلیون 222
1398/10/21 2,523 1.98 2.078 میلیون 118
1398/10/18 2,474 1.86 86.91 میلیون 3,588
1398/10/17 2,521 0.12 71.765 میلیون 4,115
1398/10/15 2,518 2.67 165.822 میلیون 9,358
1398/10/14 2,587 4.99 5.322 میلیون 557
1398/10/11 2,723 4.89 22.126 میلیون 1,199
1398/10/10 2,596 4.68 138.3 میلیون 7,754
1398/10/9 2,480 5.00 2.804 میلیون 204
1398/10/8 2,362 2.52 56.749 میلیون 3,084
1398/10/7 2,304 4.97 28.786 میلیون 1,183
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 105.00 2,220 59.138 میلیون 12.116 هزار میلیارد 1398/10/26
خپویش 1,123 77,376 321,276 7.806 هزار میلیارد 1398/10/26
ورنا 96.00 2,265 144.887 میلیون 17.91 هزار میلیارد 1398/10/26
خمحور 381.00 13,500 694,280 5.635 هزار میلیارد 1398/10/26
خاهن 115.00 6,038 10.693 میلیون 16.278 هزار میلیارد 1398/10/26
خلنت 19.00 52,765 266,808 4.656 هزار میلیارد 1398/10/26
خمهر 187.00 3,935 198,846 7.071 هزار میلیارد 1398/10/26
خنصیر 181.00 12,800 2.85 میلیون 2.636 هزار میلیارد 1398/10/26
خکمک 204.00 7,689 3.808 میلیون 2.472 هزار میلیارد 1398/10/26
ختراک 55.00 13,871 802,139 7.789 هزار میلیارد 1398/10/26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها