شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنعتی بهپاک

بهپاک | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 63,500 1.27
قیمت پایانی: 60,520 3.48

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 59,568 پایانی 60,520 2,183.00
بیشترین 65,000 کمترین 59,568
حجم 4.257 میلیون دفعات 1,999
حد قیمت 59,568 - 65,838 ارزش 257.627 میلیارد
حجم مبنا 759,752 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
538 تعداد خریدار 2
2.21 میلیون حجم خرید 2.047 میلیون
1,052 تعداد فروشنده 3
4.187 میلیون حجم فروش 70,185
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 100 63,500 63,699 1,174 3
1 200 63,100 63,700 22,846 3
1 200 63,020 63,950 3,562 1
0 - - 62,715 40 1
0 - - 62,740 1,729 2

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 212
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 807
سود نقدی 400
درصد توزیع 49.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 230.64 % رتبه 353
6 ماهه 374.97 % رتبه 289
9 ماهه 492.8 % رتبه 262
1 ساله 687.23 % رتبه 233
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.352 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 33.15

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 62,703 4.87 1.136 میلیون 574
1399/03/4 65,916 0.00 5.593 میلیون 5,047
1399/03/3 65,916 0.16 5.593 میلیون 5,047
1399/03/1 65,811 0.00 5.33 میلیون 2,854
1399/02/31 65,811 4.92 5.33 میلیون 2,854
1399/02/30 62,724 5.00 928,854 283
1399/02/29 59,738 5.00 1.438 میلیون 588
1399/02/28 56,894 1.10 5.128 میلیون 3,033
1399/02/27 56,273 4.35 7.42 میلیون 4,205
1399/02/25 53,929 0.00 8.372 میلیون 3,193
1399/02/24 53,929 4.34 8.372 میلیون 3,193
1399/02/23 51,687 8.08 8.088 میلیون 2,603
1399/02/22 56,231 5.00 5.57 میلیون 1,924
1399/02/21 53,554 5.00 996,555 219
1399/02/20 51,004 1.56 310,464 160
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,774 109,722 5,503 6.925 هزار میلیارد 1399/03/7
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 327.00 121,800 50,397 11.379 هزار میلیارد 1399/03/7
وبشهر 865.00 18,177 10.057 میلیون 148.797 هزار میلیارد 1399/03/7
غبهنوش 3,670 77,077 538,302 27.388 هزار میلیارد 1399/03/7
غپینو 681.00 12,957 16.892 میلیون 85.807 هزار میلیارد 1399/03/7
غشهد 825.00 15,688 1.351 میلیون 13.218 هزار میلیارد 1399/03/7
غگل 196.00 7,759 129.37 میلیون 46.656 هزار میلیارد 1399/03/7
غالبر 742.00 18,815 2.184 میلیون 6.642 هزار میلیارد 1399/03/7
غسالم 676.00 12,863 10.436 میلیون 57.678 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی