شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پخش البرز

پخش | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,642 5.00
قیمت پایانی: 29,127 3.17

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,642 پایانی 29,127 896.00
بیشترین 29,642 کمترین 29,642
حجم 1.234 میلیون دفعات 234
حد قیمت 26,820 - 29,642 ارزش 36.58 میلیارد
حجم مبنا 1.944 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
198 548,500 29,642 29,642 331 2
1 336 29,600 - - 0
1 100,000 29,490 - - 0
1 100,000 29,457 - - 0
1 342 29,162 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 421
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 410
سود نقدی 210
درصد توزیع 51.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 186.84 % رتبه 405
6 ماهه 167.9 % رتبه 388
9 ماهه 274.83 % رتبه 355
1 ساله 961.98 % رتبه 432
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.671 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 29,127 3.17 1.234 میلیون 234
1399/01/19 28,231 3.38 1.315 میلیون 178
1399/01/18 27,308 1.40 543,353 223
1399/01/17 26,932 1.09 424,427 147
1399/01/16 26,641 3.97 1.389 میلیون 336
1399/01/11 25,625 2.45 1.035 میلیون 321
1399/01/10 25,013 2.98 1.259 میلیون 394
1399/01/9 24,290 3.00 1.131 میلیون 373
1399/01/6 23,582 1.15 472,238 317
1399/01/5 23,315 6.29 1.483 میلیون 789
1398/12/29 21,936 0.00 2.389 میلیون 836
1398/12/28 21,936 4.07 2.389 میلیون 836
1398/12/27 21,078 5.79 3.117 میلیون 1,189
1398/12/26 22,374 5.91 1.624 میلیون 930
1398/12/25 23,778 0.00 587,051 399
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 22.523 هزار میلیارد 12:29
وپخش 3,055 90,550 269.585 77.681 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 52.892 هزار میلیارد 12:29
دسینا 378.00 25,685 1.212 میلیون 20.682 هزار میلیارد 12:29
داسوه 365.00 23,753 2.016 میلیون 18.197 هزار میلیارد 11:39
دفرا 211.00 20,242 1.841 میلیون 14.21 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,066 22,396 1.867 میلیون 12.766 هزار میلیارد 12:29
درازک 1,493 42,700 1.259 میلیون 25.892 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 273.00 19,542 3.384 میلیون 10.615 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی