شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ اسوه‌

داسوه | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 23,753 1.51
قیمت پایانی: 24,263 0.60

آخرین معامله

11:39
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,999 پایانی 24,263 145.00
بیشترین 24,999 کمترین 23,500
حجم 2.016 میلیون دفعات 1,655
حد قیمت 22,913 - 25,323 ارزش 48.93 میلیارد
حجم مبنا 2.103 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:39
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:39
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 5,348 23,753 23,755 484 1
2 1,873 23,750 23,756 581 2
1 1,000 23,740 23,760 1,807 5
13 17,401 23,700 23,762 19,468 4
1 420 23,650 23,776 9,951 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 393
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 929
سود نقدی 700
درصد توزیع 75.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44 % رتبه 541
6 ماهه 34.52 % رتبه 549
9 ماهه 124.79 % رتبه 486
1 ساله 266.86 % رتبه 477
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.197 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 24,263 0.60 2.016 میلیون 1,655
1399/01/19 24,118 0.21 2.027 میلیون 2,000
1399/01/18 24,168 3.70 2.832 میلیون 2,625
1399/01/17 25,096 4.11 3.321 میلیون 2,609
1399/01/16 24,105 1.62 589,361 548
1399/01/11 23,722 3.32 2.436 میلیون 1,860
1399/01/10 22,959 4.87 4.224 میلیون 2,403
1399/01/9 21,892 1.92 781,816 473
1399/01/6 21,480 1.98 964,541 662
1399/01/5 21,063 2.75 1.826 میلیون 1,138
1398/12/29 20,499 0.00 2.811 میلیون 2,220
1398/12/28 20,499 4.14 2.811 میلیون 2,220
1398/12/27 21,385 1.64 763,503 637
1398/12/26 21,742 4.09 4.17 میلیون 2,175
1398/12/25 22,669 0.13 55,386 60
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 22.523 هزار میلیارد 12:29
وپخش 3,055 90,550 269.585 77.681 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 52.892 هزار میلیارد 12:29
دسینا 378.00 25,685 1.212 میلیون 20.682 هزار میلیارد 12:29
دفرا 211.00 20,242 1.841 میلیون 14.21 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,066 22,396 1.867 میلیون 12.766 هزار میلیارد 12:29
درازک 1,493 42,700 1.259 میلیون 25.892 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 273.00 19,542 3.384 میلیون 10.615 هزار میلیارد 12:29
دلقما 316.00 13,200 3.144 میلیون 9.31 هزار میلیارد 1398/12/8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی