شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت اعتباری ملل

وملل | سهام - پایه فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 12,351 930.11
قیمت پایانی: 12,245 921.27

آخرین معامله

1399/03/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,188 پایانی 12,245 11,046.00
بیشترین 12,351 کمترین 11,188
حجم 58.544 میلیون دفعات 7,727
حد قیمت 11,175 - 12,351 ارزش 716.89 میلیارد
حجم مبنا 4.025 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/8
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/8
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
108 1.258 میلیون 12,351 12,351 104,062 4
2 9,910 12,350 - - 0
1 806 12,349 - - 0
3 53,560 12,250 - - 0
1 800 12,235 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 229
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 216
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 78.55 % رتبه 63
6 ماهه 378.69 % رتبه 68
9 ماهه 378.69 % رتبه 69
1 ساله 796.41 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
74.205 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 62.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/8 12,245 0.00 58.544 میلیون 7,727
1399/03/7 12,245 1.64 12.567 میلیون 2,194
1399/03/6 12,048 0.28 36.731 میلیون 7,430
1399/03/4 12,015 3.28 36.731 میلیون 7,430
1399/03/3 12,423 0.00 36.458 میلیون 7,002
1399/03/1 12,423 3.62 36.458 میلیون 7,002
1399/02/31 12,890 4.81 44.194 میلیون 4,570
1399/02/30 12,298 3.50 94.203 میلیون 14,494
1399/02/29 12,744 3.00 2.224 میلیون 640
1399/02/28 13,138 2.77 2.05 میلیون 719
1399/02/27 13,512 0.00 38.124 میلیون 4,387
1399/02/25 13,512 4.79 38.124 میلیون 4,387
1399/02/24 14,192 4.99 11.697 میلیون 1,527
1399/02/23 14,938 3.38 47.167 میلیون 7,679
1399/02/22 15,460 4.47 70.202 میلیون 11,827
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 248.00 17,900 83.504 میلیون 922.75 هزار میلیارد 12:30
وپاسار 78.00 8,812 44.991 میلیون 456.019 هزار میلیارد 12:29
وپست 112.00 15,496 10.627 میلیون 52.188 هزار میلیارد 12:29
وبصادر 19.00 1,709 421.771 میلیون 301.433 هزار میلیارد 12:29
وپارس 33.00 1,970 182.461 میلیون 310.179 هزار میلیارد 12:30
وسینا 188.00 8,790 23.848 میلیون 93.56 هزار میلیارد 12:29
ونوین 8.00 4,251 131.385 میلیون 127.514 هزار میلیارد 12:29
وخاور 197.00 11,549 22.031 میلیون 113.73 هزار میلیارد 12:26
وکار 792.00 16,648 18.816 میلیون 140.208 هزار میلیارد 12:26
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی