شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت اعتباری ملل

وملل | سهام - پایه فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,645 704.42
قیمت پایانی: 9,186 666.14

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,240 پایانی 9,186 7,987.00
بیشترین 9,645 کمترین 8,950
حجم 47.769 میلیون دفعات 2,815
حد قیمت 8,318 - 9,192 ارزش 438.79 میلیارد
حجم مبنا 5.996 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
19 171,878 9,192 - - 0
1 3,249 9,191 - - 0
1 542 9,170 - - 0
1 14,000 9,625 - - 0
1 6,000 9,620 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 2,296
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 216
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 187.36 % رتبه 87
6 ماهه 253.53 % رتبه 81
9 ماهه 410.64 % رتبه 65
1 ساله 713.94 % رتبه 90
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
55.667 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.01

P/B

% 62.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 9,186 4.92 47.769 میلیون 2,815
1399/01/10 8,755 10.24 6.758 میلیون 225
1399/01/9 7,942 0.00 17.082 میلیون 995
1399/01/6 7,942 7.15 17.082 میلیون 995
1399/01/5 7,412 0.00 69.699 میلیون 2,796
1398/12/29 7,412 0.00 69.699 میلیون 2,796
1398/12/28 7,412 4.76 58.133 میلیون 2,444
1398/12/27 7,075 0.04 37.005 میلیون 2,076
1398/12/26 7,078 0.00 18.374 میلیون 1,230
1398/12/25 7,078 1.95 18.374 میلیون 1,230
1398/12/24 7,219 0.00 41.407 میلیون 1,620
1398/12/22 7,219 4.78 41.407 میلیون 1,620
1398/12/21 6,890 0.26 56.348 میلیون 2,996
1398/12/20 6,872 4.20 15.444 میلیون 881
1398/12/19 7,173 0.00 46.386 میلیون 2,560
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 64.00 9,870 112.822 میلیون 487.05 هزار میلیارد 1399/01/11
وپاسار 121.00 4,259 63.373 میلیون 209.765 هزار میلیارد 1399/01/11
وپست 401.00 8,424 10.139 میلیون 26.724 هزار میلیارد 1399/01/11
وبصادر 11.00 870 672.918 میلیون 150.103 هزار میلیارد 1399/01/11
وپارس 334.00 6,277 150.653 میلیون 988.225 هزار میلیارد 1398/12/27
وسینا 132.00 5,629 31.186 میلیون 55.23 هزار میلیارد 1399/01/11
ونوین 240.00 5,043 139.461 میلیون 65.524 هزار میلیارد 1399/01/11
وخاور 384.00 8,070 24.049 میلیون 80.69 هزار میلیارد 1399/01/11
وکار 289.00 6,071 1.228 میلیون 49.479 هزار میلیارد 1399/01/11
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی