شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌شاهرود

سرود | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,300 2.69
قیمت پایانی: 23,750 4.67

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,590 پایانی 23,750 1,060.00
بیشترین 23,820 کمترین 23,010
حجم 2.561 میلیون دفعات 1,367
حد قیمت 21,560 - 23,820 ارزش 60.83 میلیارد
حجم مبنا 2.111 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
647 تعداد خریدار -
2.561 میلیون حجم خرید -
596 تعداد فروشنده 1
2.561 میلیون حجم فروش 45
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
8 6,259 23,400 23,400 24,001 7
4 9,987 23,300 23,490 16,480 2
2 3,042 23,210 23,500 1,100 1
1 300 22,550 22,750 800 1
22 27,433 22,500 22,780 4,434 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 642
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 642
سود نقدی 640
درصد توزیع 99.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 84.43 % رتبه 409
6 ماهه 261.48 % رتبه 350
9 ماهه 296.43 % رتبه 334
1 ساله 547.88 % رتبه 334
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.379 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 48.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 23,750 4.67 2.561 میلیون 1,367
1399/04/21 22,690 4.18 3.603 میلیون 1,299
1399/04/19 23,680 0.00 6.197 میلیون 2,468
1399/04/18 23,680 4.56 6.197 میلیون 2,468
1399/04/17 24,810 4.98 2.988 میلیون 1,702
1399/04/16 26,110 3.30 9.449 میلیون 4,630
1399/04/15 27,000 5.96 5.597 میلیون 3,110
1399/04/14 28,710 1.45 1.103 میلیون 656
1399/04/12 28,300 0.00 2.569 میلیون 1,034
1399/04/11 28,300 4.97 2.569 میلیون 1,034
1399/04/10 26,960 4.05 1.745 میلیون 551
1399/04/09 25,910 1.89 6.065 میلیون 2,221
1399/04/08 25,430 4.65 5.858 میلیون 1,346
1399/04/07 24,300 3.89 3.449 میلیون 1,129
1399/04/04 23,390 3.55 4.982 میلیون 1,819
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 1,180 87,600 552,107 11.504 هزار میلیارد 12:29
سفانو 390.00 38,300 1.371 میلیون 20.155 هزار میلیارد 12:29
ساراب 970.00 24,700 3.31 میلیون 22.401 هزار میلیارد 12:30
سشمال 820.00 17,230 2.981 میلیون 22.202 هزار میلیارد 12:27
سصفها 7,270 138,160 2.728 میلیون 28.282 هزار میلیارد 12:30
سصوفی 1,360 28,690 2.193 میلیون 31.559 هزار میلیارد 12:29
سنیر 3,220 67,630 293,190 6.566 هزار میلیارد 12:29
سیلام 650.00 14,850 3.118 میلیون 17.82 هزار میلیارد 12:29
سکرما 50.00 23,200 2.77 میلیون 23.963 هزار میلیارد 12:29
سفارس 10.00 26,990 19.469 میلیون 157.95 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی