شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

وبیمه | سهام - بورس
سرمایه‌گذاری‌ها ( زیر گروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,660 4.94
قیمت پایانی: 3,830 0.52

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,660 پایانی 3,830 20.00
بیشترین 3,660 کمترین 3,660
حجم 1.075 میلیون دفعات 147
حد قیمت 3,640 - 4,020 ارزش 3.935 میلیارد
حجم مبنا 12.315 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
123 تعداد خریدار 1
1.071 میلیون حجم خرید 4,403
10 تعداد فروشنده -
1.075 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد3,000 خرید3,660 فروش3,660 تعداد2.583 میلیون دستور230
دستور1 تعداد1,500 خرید3,500 فروش3,700 تعداد9,103 دستور5
دستور0 تعداد- خرید- فروش3,750 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش3,800 تعداد16,093 دستور4
دستور0 تعداد- خرید- فروش3,830 تعداد3,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 322
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 67
سود نقدی 50
درصد توزیع 74.63 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.43 % رتبه 372
6 ماهه 56.53 % رتبه 245
9 ماهه 108.73 % رتبه 213
1 ساله 111.68 % رتبه 179
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.15 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.46

P/B

% 54.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 3,830 درصد تغییر : 0.52 حجم : 1.075 میلیون دفعات : 147
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 3,850 درصد تغییر : 1.03 حجم : 2.343 میلیون دفعات : 463
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 3,890 درصد تغییر : 4.19 حجم : 14.656 میلیون دفعات : 1,926
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 4,060 درصد تغییر : 46.79 حجم : 23.533 میلیون دفعات : 2,668
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 7,630 درصد تغییر : 0.00 حجم : 75,005 دفعات : 18
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 7,630 درصد تغییر : 3.90 حجم : 16.99 میلیون دفعات : 2,634
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 7,940 درصد تغییر : 4.34 حجم : 20.88 میلیون دفعات : 2,604
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 7,610 درصد تغییر : 4.82 حجم : 12.13 میلیون دفعات : 1,409
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 7,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.694 میلیون دفعات : 2,241
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 7,260 درصد تغییر : 2.81 حجم : 16.694 میلیون دفعات : 2,241
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 7,470 درصد تغییر : 3.74 حجم : 10.616 میلیون دفعات : 2,156
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 7,760 درصد تغییر : 1.17 حجم : 25.125 میلیون دفعات : 3,474
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 7,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.22 میلیون دفعات : 1,239
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 7,670 درصد تغییر : 4.93 حجم : 8.22 میلیون دفعات : 1,239
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 7,310 درصد تغییر : 4.13 حجم : 11.419 میلیون دفعات : 1,693
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وملت آخرین : 5.00 666 حجم : 1.377 میلیون ارزش بازار : 6.63 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/2
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی